Sådan dimensioneres og vælges et soldrevet pumpeanlæg

Få en grundig vejledning trin for trin, når vi gennemgår dimensionerings- og udvælgelsesprocessen for en SQflex i Grundfos Product Center.

Når du dimensionerer Grundfos' soldrevne vandløsninger, er det vigtigt, at pumpen er dimensioneret til applikationen og de specifikke krav, den er beregnet til. I dette modul vil vi kigge nærmere på dimensioneringen af en SQFlex.

Baseret på et hypotetisk eksempel bestående af en realistisk dataprofil vil vi give en trinvis vejledning i SQFlex-dimensionering i Grundfos' dimensioneringsprogram – Grundfos Product Center. Men før vi begynder, er der en vigtig overvejelse, som er værd at gøre sig, før man begynder på dimensioneringen.

For det første er det i forhold til traditionelle pumpeanlæg ikke så ligetil at vælge en pumpe ud fra datablade, når det gælder soldrevne pumpeanlæg. Det skyldes, at dagsprofilen er baseret på solen – og som vi alle ved, er der flere solskinstimer om sommeren end om vinteren. Derfor er det afgørende, at referencemåneden for dimensioneringen er indstillet til den måned, hvor vandforsyningen er mest kritisk. Lad os forestille os, at vi bruger en soldrevet dykpumpe på et landbrug, og vores mål er at skaffe vand til husdyrene.

Der er et par vigtige parametre, som er værd at overveje for at fuldføre dimensioneringen korrekt. Det omfatter installationens placering, den ønskede daglige vandproduktion og den samlede dynamiske løftehøjde, som er summen af det statiske løft over jorden og den dynamiske vandstand.

I dette eksempel bruger vi følgende data: Vores projekt er placeret i Sevilla, Spanien. Det ønskede daglige flow er 10 m3. Den samlede dynamiske løftehøjde er 110 m. Det statiske løft er 10 m. Den dynamiske vandstand er 100 m. Og pumpen er en dykpumpe. Systemet er i stand til at afgøre, om det skal være et SQflex- eller RSI-system.

Det er ikke nødvendigt at vælge det på forhånd. Med disse data har vi alt, vi skal bruge for at dimensionere og vælge et system. Så lad os gå til Grundfos Product Center og komme i gang. Når du er på hovedskærmen, har du mulighed for at oprette din egen gratis konto, hvor du kan gemme dine egne solpaneler, så du hurtigt kan få adgang til alle dine indtastede oplysninger. Vi anbefaler at oprette en konto, men det er frivilligt, og du kan fortsætte uden at gøre det.

Du er nu klar for at starte dimensioneringen. Begynd med at klikke på "Dimensionering efter applikation" eller "Avanceret dimensionering efter applikation". I denne video gennemgår vi den "avancerede" dimensionering. Derefter skal du vælge din applikation, din placering, dit anlæg og en lang række andre vigtige parametre.

Vi starter med at vælge "Vedvarende energisystemer" som vores applikation og ændre vores placering til Sevilla, Spanien. Du skal nu vælge dit system og din installationstype. Du vælger bare "Sol" som systemtype. Da denne dimensionering er baseret på en dykpumpe, skal du vælge indstillingen "Boring" som din installationstype. Herefter skal vi indtaste den daglige vandmængde.

I dette tilfælde har vi valgt, at det daglige vandforbrug er 10 m3. Hvis du ikke kender det daglige vandforbrug, kan du som tommelfingerregel gange den faste flowhastighed pr. time med seks. Så skal du indtaste det statiske løft over jorden og den dynamiske vandstand. Typisk vil en brøndborer kunne give dig disse oplysninger.

I dette eksempel har vi allerede fastlagt begge værdier, så vi indtaster bare disse oplysninger. Du kan også beregne eventuelle friktionstab i rørsystemet. Det er især relevant, hvis det statiske løft over jorden er højt, eller du er nødt til at pumpe vandet langt, men i dette eksempel vil vi lade det stå tomt. Det er vigtigt at indstille måneden for at opfylde driftspunktet.

For et vandingssystem skal det f.eks. indstilles til den måned, hvor væksten topper. For drikkevand skal du vælge den måned, hvor solens stråler er svagest. Som en tommelfingerregel skal man på den nordlige halvkugle vælge juli og på den sydlige halvkugle januar. Da vi er i Sevilla, vælger vi juli. Derefter skal du vælge typen af solcellemodul.

Du kan også vælge to, hvis du ønsker at sammenligne to forskellige typer. I dette eksempel nøjes vi med standardmodellen – GF270. Nu, hvor alle de vigtigste indstillinger er på plads, er vi klar til at se resultaterne. Men hvis du ønsker at tilpasse din dimensionering yderligere, kan du prøve indstillingerne i de forskellige rullelister – som alle kan tilpasses dit projekt.

Når alle indgangspunkter er valgt, er det tid til at se på resultaterne. Klik på "Start dimensionering". Her får du en liste over resultaterne af dimensioneringen. Du kan skifte mellem dem for at se forskellige parametre som f.eks. antallet af solcellemoduler, den gennemsnitlige daglige vandproduktion og solenergien.

Du får også et overblik over pumpens ydeevne i årets forskellige måneder. Klik på din foretrukne løsning. Det giver dig en detaljeret ydelseskurve, men du kan også rulle gennem specifikationerne, systemdelene og flere oplysninger om din dimensionering.

Endelig kan du generere en rapport ved at klikke på "Udskriv/PDF". Herfra kan du tilføje det indhold, du ønsker – for at sikre, at rapporten indeholder nøjagtig de oplysninger, du vil have vist. Vi anbefaler, at du som minimum vælger "Dimensioneringsresultat" og "Tilbehør". Klik nu på "Generer PDF" for at se rapporten Det var det hele.

Kort sagt er de oplysninger, du skal bruge for at dimensionere et soldrevet pumpeanlæg i Grundfos Product Center, projektets placering, flow pr. dag, det statiske løft og den dynamiske vandstand. Så enkelt er det. Nu er det din tur!

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 25 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær