Sådan får man et enklere og mere effektivt kedelanlæg

Lær med udgangspunkt i et kedelfødeanlæg, hvordan man ved at fjerne nogle af komponenterne kan få et enklere og mere effektivt anlæg.

Mange industrielle applikationer har et meget mere komplekst design end nødvendigt. Faktisk viser en række undersøgelser, at en mere intelligent tilgang til applikationsdesign kan give et enklere anlæg, som både har færre komponenter, og sparer energi. I dette modul hjælper vi dig med at få en forståelse af, hvordan det er muligt. Vi bruger et kedelfødeanlæg som eksempel. Her er en kort oversigt over et typisk kedelanlæg.

Vandstanden i kedlen reguleres af pumper med fast hastighed og en fødeventil, og en bypass-sløjfe, der sender vandet tilbage til aflufteren, hvis der er vand nok i kedlen, og ventilen er lukket. Den sikrer desuden et minimumflow over fødepumperne. Det er et meget stabilt anlæg, som sikrer en høj dampkvalitet. Men der er også en række ulemper. For eksempel skal fødeventilen som minimum vedligeholdes en gang om året.

Og det koster naturligvis penge. Desuden betyder det ekstra pres, der skal bruges for at kompensere for tryktabet på 2-5 bar på tværs af fødeventilen, at man skal bruge større pumper for at sikre en effektiv drift. Det er i sidste ende ikke kun en investeringsudgift, men også en driftsudgift på grund af det meget højere energiforbrug. Desuden gør bypass-sløjfen den oprindelige investering dyrere, og øger samtidig driftsomkostningerne. Heldigvis er der en smartere og enklere måde. Hvis du udskifter pumperne med fast hastighed med pumper med variabel hastighed, kan den indbyggede kontrolfunktionalitet regulere niveauet direkte og gøre både fødeventilen og bypass-sløjfen overflødig.

Pumperne modtager niveausignalet fra kedlen og sænker/øger så automatisk hastigheden afhængigt af dampforbruget. Derfor er det godt at fjerne både fødeventilen og bypass-sløjfen.  De er begge dyre, og det er derfor ren win-win.

Da der nu ikke længere er et tryktab fra fødeventilen, kan en mindre pumpe ofte levere et tilstrækkeligt tryk til, at vandet skubbes ind i kedlen. Faktisk vil det eliminerede tryktab i ventilen og de sparede komponenter hurtigt kompensere for prisen på de nye, smartere pumper.

Her kan du se en beregning af en typisk belastningsprofil for et kedelanlæg med to CR15-14-pumper – en af pumperne er i drift og den anden er i standbytilstand. Lad os nu se på beregningen for et traditionelt anlæg og et nyt anlæg. Ved at lægge alle omkostningerne sammen kan vi se, at det ekstra udstyr koster 640 euro. Og ved at beregne de årlige driftsomkostninger ud fra belastningsprofilen kan vi se, at det nye anlæg giver en årlig besparelse på 3.807 euro.

Det giver en tilbagebetalingstid på to måneder. Og sparer mere end 28.000 kWh om året! Det giver os mulighed for at kortlægge de årlige driftsomkostninger.

Som vist her er de årlige omkostninger til vedligeholdelse og drift halvt så høje i det nye intelligente anlæg som i det gamle. Og det viser tydeligt fordelene ved intelligente anlæg! Lad os til sidst se nærmere på et par af funktionaliteterne i et intelligent kedelfødeanlæg: kurvekompensation og evnen til at stoppe ved minimumshastighed.

Kurvekompensation giver en mere stabil regulering. I et kedelfødeanlæg med en meget flad anlægskurve på grund af statisk tryk i kedlen, er der en risiko for, at pumpestyringen bliver ustabil i nogle pumpetyper.

Kurvekompensation hjælper os med at skabe en stabil pumpekurve og er en afgørende funktion i blandt andet kedelfødeapplikationer. Et intelligent kedelfødeanlæg kan også stoppe driften helt i perioder, hvor der ikke forbruges damp. I modsætning til typiske kedelfødeanlæg, hvor pumper kører med konstant hastighed, stopper et intelligent kedelfødeanlæg automatisk driften, hvis det har kørt med minimumshastighed i et vist tidsrum.

Det giver store besparelser i sidste ende. Ud over de nævnte funktionaliteter har intelligente kedelfødeanlæg en lang række andre funktionaliteter. Herunder drift/standby, drift/assist, sætpunktsindflydelse og meget mere. Vi har altså nu set, at intelligente kedelfødeanlæg er en meget mere energieffektiv løsning end mere komplekse traditionelle anlæg. Ved at fjerne unødvendige komponenter får man et anlæg, der er nemmere og billigere at vedligeholde – og derfor er en oplagt løsning.  

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 21 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Avanceret