Sådan aflæser du belastningsprofilen på anlægskurven

Lær, hvordan du fortolker belastningsprofiler for typiske pumpeapplikationer.

At forstå din applikations belastningsprofil  er væsentligt, når du vælger pumpe.  

Belastningsprofilen er dog ikke en del af pumpekurven,  men en del af anlægskurven.  

Det er, fordi pumper med konstant driftspunkt snart vil være forældede.  

I dette modul ser vi på,  hvordan en reduktion i antallet af bufferbeholdere og reguleringsventiler  og øget brug af drev med variabel hastighed  medfører, at de fleste pumpeapplikationer vil have variabel efterspørgsel.  

Et anlægs vandforbrugsmønster afhænger af applikationen.  

I en beboelsesejendom er der for eksempel  spidsbelastning på varmt og koldt vand i morgentimerne,  når alle går i bad,  og lav efterspørgsel om natten, når alle sover. 

Et andet eksempel er vandforbrugsmønsteret  til klimaanlæg i erhvervsbygninger,  som afhænger af den termiske belastning inde i bygningen.  

Det påvirkes af andre faktorer  såsom antallet af mennesker i bygningen,  klimaet,  bygningsisoleringen,  bygningens placering i forhold til solen,  bygningsbelysning og  valg af udstyr og køler.  

Hvis vi ser på et zoneinddelt kunstvandingsanlæg,  afhænger vandforbrugsmønsteret af:  afgrøderne,  kunstvandingsanlæg,  nedbørsmængder,  omgivelsestemperatur og  fordampning og luftfugtighed.  

Det sidste eksempel er en fabrik,  hvor vandforbrugsmønsteret kan være meget uforudsigeligt og afhængigt af:  produktionsaktivitet,  antal skiftehold og  det specifikke vandbehov til maskiner.  

I alle tilfældene kan belastningsprofilen bestemmes ved at estimere,  hvor mange timer om dagen  anlægget kræver en bestemt vandmængde.  

Når først vi har belastningsprofilen,  kan vi gå ind på grundfos.com og vælge vores pumpe.  

Hvis man ikke har disse oplysninger,  har produktdimensioneringsværktøjet på grundfos.com  standardbelastningsprofiler til mange applikationer.  

Det vigtigste at huske, når du vælger en pumpe til variabelt flow, er,  at spidsbelastningsflowet kun forekommer en del af tiden.  Derfor er det vigtigt at vælge pumper,  som giver den bedste virkningsgrad ved lavere, mere hyppige flowhastigheder.  

Dette er lidt ulogisk, da vi ofte vælger pumpen med  den højeste virkningsgrad ved spidsbelastningsflowet.  

Og så får vi en applikation med et højere energiforbrug end nødvendigt.  

I følgende eksempel vælger vi en pumpe til vandforbruget  i en 13-etagers beboelsesejendom med 146 lejligheder.  

En konsulent har overvåget forbruget i bygningen  og konkluderet, at 95 % af tiden  er vandforbruget mindre end 10 % af designflowet.  Produktdimensioneringsværktøjet på grundfos.com  viser det optimale udvalg, der passer til applikationen.  Klik først på pumpefamilie,  "Hydro MPC",  og "Hydro MPC-E".  

Indtast flow og løftehøjde, og klik på pilen.  

Gå til beregning af levetidsomkostninger og udvid.  

Vælg standardprofil.  

Så bruger produktdimensioneringsværktøjet  en standardbelastningsprofil til trykforøgelse.  

Der findes også andre muligheder.  

Vi kan for eksempel vælge proportionalt tryk uden fald ved lavt flow  og simulere konstant udledningstrykstyring og sætte renten til 0,3 %.  Klik på "START SIZING". 

Vælg nu det øverste resultat med de laveste levetidsomkostninger.  Hver orange cirkel på pumpekurven  svarer til et driftspunkt i belastningsprofilen.  

Jo større orange cirkel,  jo længere kører pumpen på det pågældende driftspunkt.  

Den orange linje, der krydser de orange cirkler,  er reguleringskurven.  Du kan også vælge pumpe ved at anvende en tilpasset belastningsprofil.  

Denne mulighed er til avancerede brugere.  Start en ny proces for produktvalg,  vælg "Application", "Commercial buildings"  og "Commercial water pressure boosting".  Klik på pilen.  Vælg "Boost up from break tank",  og indtast værdierne for flow,  samlet løftehøjde,  friktionstab,  afgangstryk.  

I eksemplet bruger vi ikke friktionstab til at matche belastningsprofilen.  Rul ned.  Udvid "EDIT LOAD PROFILE",  vælg "User profile"  og "Direct Q/H input".  

Bemærk: Når du bruger denne mulighed  anvendes en sikkerhedsfaktor på 25 % på det maksimale flow.  

Indtast værdierne i belastningsprofilen.  Udvid "CONFIGURATION", og vælg  2 pumper uden reservepumpe.  Klik på "START SIZING".  

Du kan enten vælge det øverste produkt med de laveste levetidsomkostninger  eller den produktfamilie, du ønsker.  

Her har vi brug for en Hydro MPC-E,  fordi den har et lavere energiforbrug.  

Belastningsprofilen er vigtig, når vi estimerer energiforbrug,  som kan bruges til at sammenligne pumpealternativer.  

Du er nu klar til at bruge din nye viden om belastningsprofiler  til at vælge den rigtige pumpe.  

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 20 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende