Hvad er en pumpekurve?

Lær, hvad en pumpekurve er, hvad den viser, og hvad du kan bruge den til.

For at få mest ud af dine pumper  er det vigtigt, at du ved, hvornår de yder optimalt.  

Og for at vide det  skal du vide noget om pumpekurver.  

I dette modul ser vi på,  introducerer vi dig til pumpekurver  og ser på, hvad de bruges til.  

Lad os komme i gang.  

Kort fortalt er en pumpekurve  en grafisk fremstilling af en pumpes ydeevne.  

Den fortæller dig flere ting om pumpens ydeevne,  så du kan identificere og udvælge den rigtige pumpe til dine behov.  Pumpekurver er forskellige fra pumpe til pumpe,  og variationerne afhænger af flere faktorer  herunder strømforbrug samt løberens størrelse og form.  

I sin enkleste form  viser pumpekurven pumpens flow (Q) og løftehøjde (H).  

Flow er den hastighed, hvormed vandet skal flyttes gennem et hydraulisk anlæg,  mens løftehøjde angiver den højde, som pumpen kan løfte vandet op i.  

Lad os tage et kig på nogle af de mest almindelige typer pumpekurver.  

De omfatter:  QH-kurven,  ETA-kurven,  P2-kurven  og NPSH-kurven.  QH-kurven viser den løftehøjde, pumpen kan levere ved et givent flow.  Det måles typisk i meter.  

En af fordelene ved at måle løftehøjden i meter er,  at QH-kurven ikke påvirkes af densiteten af den væske, den skal håndtere.  

I en typisk QH-kurve for en centrifugalpumpe  giver lavt flow en stor løftehøjde,  og højt flow giver en lille løftehøjde.  

ETA-kurven derimod måler pumpens virkningsgrad.  

Virkningsgraden er forholdet mellem den hydrauliske effekt  og den tilførte effekt.  

Virkningsgraden afhænger af pumpens driftspunkt.  

Derfor er det vigtigt at vælge en pumpe, der leverer det krævede flow,  så man sikrer, at den altid arbejder i det mest effektive flowområde.  Dernæst er der P2-kurven.  

P2-kurven måler forholdet mellem en pumpes strømforbrug og flow.  For de fleste centrifugalpumper  øges P2-værdien, når flowet øges.  Endelig er der NPSH-kurven.  

NPSH står for Net Positive Suction Head og angiver det minimale absolutte tryk,  der skal være på pumpens tilgangsside for at undgå kavitation.  

Kavitation er, når der opstår små dampbobler i pumpen  på grund af for lavt tryk.  

Det kan beskadige pumpen.  

NPSH-værdien måles i meter og er afhængig af flow.  

Når flowet stiger, stiger NPSH-værdien.  

Det var en grundlæggende introduktion til pumpekurver.  

Tak, fordi du så med.  

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 20 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende