Installation og opsætning af COMFORT med Digital Timer

Se, hvordan du installerer og konfigurerer COMFORT med Digital Timer, og bliv klogere på alle fordelene.

Hvis du gerne vil have fuld kontrol over, hvornår pumpen skal være i drift, anbefaler vi COMFORT med Digital Timer-funktion. Timer-funktionen gør, at du selv vælger de perioder, hvor pumpen skal være i drift. Du får optimal komfort, og både strømforbrug og varmetab fra rørene minimeres.

Det er nemt at installere COMFORT med Digital Timer. Først monterer du pumpen på cirkulationsledningen, hvorefter du slutter den til en stikkontakt. Når du tænder for strømmen, vil du bemærke, at teksten 100 % lyser grønt. Det betyder, at pumpen kører 100 % døgnet rundt. Du vil også se, at den gule indikator for det aktuelle klokkeslæt blinker i kl. 6-positionen.

Tryk på den øverste knap for at indstille det aktuelle klokkeslæt. Når du har gjort det, lyser et tandhjulssymbol grønt for at angive, at pumpen er i "indstillingstilstand". Tryk på højre knap for at indstille indikatoren til det aktuelle klokkeslæt.

Når du er færdig, skal du trykke på venstre knap for at bekræfte klokkeslættet. Nu lyser fabriksindstillingen grønt. Fabriksindstillingen betyder, at pumpen er forindstillet til at køre i tidsrummene 06:00-09:00, 11:00-13:00 og 16:00-21:00.

Tryk på den øverste knap for at bekræfte fabriksindstillingen, og bemærk, at ur-symbolet lyser. Det angiver, at pumpen nu kører i timer-tilstand. I stedet for at benytte fabriksindstillingen kan du lave din egen indstilling.

Det gør du ved at trykke på den øverste knap, hvor starttidspunktet blinker i 24-timers positionen. Tryk gentagne gange på den højre knap for at vælge et andet tidspunkt.

Du kan fravælge en periode ved at trykke på venstre knap. Vil du vælge flere perioder, skal du trykke gentagne gange på højre knap for at gå til en ledig periode og derefter trykke på venstre knap for at vælge denne.

På den måde kan du skræddersy tidsindstillingen, så den passer til familiens forbrugsmønster. Når du er tilfreds med indstillingerne, skal du trykke på den øverste knap. Ur-symbolet lyser grønt igen for at angive, at pumpen nu kører i timer-tilstand. Du kan ændre pumpens driftstilstand med den øverste knap. 


Tryk én gang for at vælge 100 % tilstand. Tryk igen for at skifte til indstillingstilstand. Og tryk én gang til for at vende tilbage til timer-tilstand. Det var en kort introduktion til installation og opsætning af COMFORT med Digital Timer, der sikrer dine kunder maksimal komfort.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 4
Sluttid
Sluttid: 15 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende