Installation af COMFORT AUTOADAPT

Se, hvor nemt du installerer COMFORT AUTOADAPT

COMFORT AUTOADAPT er nem at installere. Først monterer du pumpen på cirkulationsledningen.
Derefter identificerer du varmtvandsledningen. Er du i tvivl, lader du det varme vand løbe og mærker efter, hvilket rør der bliver varmest.

Monter derefter den eksterne sensor på varmtvandsledningen. For at fungere korrekt skal sensoren placeres mellem 25 og 50 cm fra varmtvandsbeholderens varmtvandsafgang.

Til sidst tænder du for strømmen. Så er installationen færdig. Det var en kort introduktion til installation af COMFORT AUTOADAPT – første skridt til maksimal komfort i hjemmet.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 4
Sluttid
Sluttid: 15 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende