Sådan vælger du den rigtige pumpe til at øge trykket fra hovedvandledningen.

Se, hvordan du øger trykket på vandværksvand og vælger den rigtige pumpe til formålet.

I nogle områder af verden er lavt eller varierende tryk i vandforsyningen et generelt problem på grund af skiftende vandforbrug hen over dagen. For at stabilisere vandtrykket i et hjem, der forsynes med vand fra et vandværk, kan du installere en trykforøgerpumpe.

I nogle lande kan det dog være ulovligt at øge trykket direkte fra vandledninger. I stedet skal der installeres en vandtank, hvorfra vandet kan føres ind i husstanden. Husk altid at tjekke den lokale lovgivning, før du installerer en trykforøgerpumpe direkte på vandledningen. Trykforøgerpumper til vandværksvand installeres ofte indendørs i boligen, hvilket kræver en støjsvag pumpe, som forstyrrer beboerne mindst muligt.

Selv hvis pumpen installeres udendørs, anbefales det at vælge en støjsvag pumpe for at være til mindst mulig gene, hvis pumpen starter i løbet af natten. Trykket i vandledningerne kan til tider være meget højt. Derfor skal du vælge en pumpe, der er konstrueret af materialer, som kan modstå tilgangs- og pumpetrykket.

Da trykket i vandledningerne også varierer i løbet af dagen, er det en fordel at vælge en trykforøgerpumpe, som ikke kun er i stand til at øge trykket, men som også kan stabilisere det, så slutbrugeren oplever et konstant vandtryk i løbet af dagen, uanset udsving i vandforsyningen.

Lad os se på et eksempel: Hvis trykket i vandledningen er 2 bar, og pumpen kan levere 5 bar, skaber det et samlet tryk på 7 bar. Det kan være et problem, hvis pumpen ikke er i stand til at klare et tryk på mere end fx 6 bar. Men hvis det er en pumpe med konstant tryk, skaber den kun et tryk i henhold til det ønskede sætpunkt.

I eksemplet kan du se, at hvis pumpens sætpunkt er 4 bar, justeres pumpens hastighed, så den leverer 2 bar, og det samlede tryk bliver 4 bar. Sidst, men ikke mindst, skal pumper, der bruges til at øge trykket i vandforsyningen, være godkendt til drikkevand. For at øge trykket på vandværksvand anbefaler vi en Grundfos JP eller SCALA2 trykforøgerpumpe.

JP dækker grundbehovet for at øge trykket fra vandledninger, har en materialestyrke op til 6 bar og er godkendt til drikkevand. Men på grund af det betydelige støjniveau bør JP kun bruges i udendørs installationer i et skur eller under et halvtag. Til gengæld er SCALA2 med sit lave støjniveau egnet til indendørs installation, og har også den mest avancerede funktion til at øge trykket fra vandledninger med konstanttryk.

Læs mere om Grundfos JP og SCALA2 på www.grundfos.dk. 

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 4
Sluttid
Sluttid: 25 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende