Sådan vælger du den rigtige pumpe til trykforøgning fra en vandtank

Se, hvordan du øger vandtrykket fra en vandtank og vælger den rigtige pumpe til formålet.

Vandtanke bruges til at opbevare vand til husholdningsbrug. Sådanne tanke findes typisk i områder, hvor der ikke er en drikkevandskilde i nærområdet, hvor der er begrænset eller ingen brøndvand, eller hvor grundvandskvaliteten er dårlig.

Vandtanke kan også bruges til lagring af vand som et supplement til en lavtydende privat vandboring, som nødforsyning og til sæsonbestemt eller lejlighedsvis brug. Vandtanke kan være placeret over eller under jorden, hvilket betyder, at der nogle gange installeres en trykforøgerpumpe over tanken med et negativt tilgangstryk.

Når det er tilfældet, skal pumpen være selvansugende for at sikre den nødvendige sugekraft. Trykforøgerpumpen til en vandtank installeres ofte udendørs og skal være robust og kunne modstå sol, regn, vind og støv. Vandtanke har en varierende vandstand, hvilket kræver en trykforøgerpumpe med tørløbssikring. Da vandtanke kan indeholde snavs og urenheder som fx mudder og blade, anbefaler vi, at du installerer en flydende si, som sikrer, at urenheder synker til bunden, så det vand, der anvendes, er det reneste vand fra toppen af vandtanken.

De pumper, vi anbefaler til trykforøgning fra vandtanke, er Grundfos SCALA2 og JP.

JP-trykforøgerpumpen opfylder de grundlæggende krav til trykforøgning fra en vandtank, da trykforøgeren er selvansugende og har tørløbssikring. Løsningen skal placeres udenfor, fx i et skur eller under et halvtag, da den har et højt støjniveau under drift.

For installationer uden overdækning eller tæt på beboelse anbefaler vi derfor at vælge SCALA2, som har et betydeligt lavere støjniveau, er robust og kan modstå omgivelsestemperaturer på op til 55 °C og et tryk på op til 10 bar. Med den intelligente trykudligningsfunktion sørger SCALA2 for, at slutbrugeren har et stabilt vandtryk til hver en tid. Få mere at vide om Grundfos SCALA2 og JP på grundfos.dk. 

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 4
Sluttid
Sluttid: 25 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende