En introduktion til grundlæggende pumpetyper

Få en kort gennemgang af de mest almindelige pumpetyper og de formål, som de anvendes til.

Når det gælder pumper, er der en række løsninger, som opfylder dine behov.

I dette modul giver vi et grundlæggende overblik over de to vigtigste pumpetyper og nogle af de almindelige pumper på markedet i dag. Lad os komme i gang. Centrifugalpumper er klart den mest almindelige pumpetype. I en centrifugalpumpe transporteres væsker ved hjælp af rotationsenergi, som typisk genereres af en forbrændings- eller elektromotor.

Den anden hovedpumpetype er den positive fortrængningspumpe. I positive fortrængningspumper afhænger flowet af pumpens hastighed. Disse pumper er ofte mere velegnede til at pumpe tykkere væsker end vand.

Nu, hvor vi har dækket de to vigtigste pumpetyper, kan vi gennemgå nogle af de mest almindelige pumper. Det omfatter: Blokpumper Inline-pumper Dykpumper Flertrinspumper Jetpumper Beholderpumper Doseringspumper Og split-case-pumper Lad os kigge på dem en efter en. Blokpumper er de mest almindelige centrifugalpumper på tværs af alle brancher.

I blokpumper er sugepunktet placeret ved enden. Blokpumper kan opdeles i to grupper: små blokpumper, som anvendes til trykforøgere i private husstande, og store blokpumper, som anvendes til kunstvanding, vandforsyning og industrielle processer. Inline-pumper er karakteriseret ved, at indsugning og udledning er på linje med hinanden – deraf navnet.

Inline-pumper anvendes ofte som cirkulationspumper, når vand, der strømmer gennem et rørsystem, skal sættes under tryk. Inline-pumper anvendes typisk til varmtvandscirkulation eller kølesystemer i erhvervsbygninger.

Som navnet antyder, er dykpumper designet til at fungere med hele pumpen og motoren nedsænket i vand. Dykpumper anvendes både i husstande og erhvervs- og industriapplikationer og er i stand til at pumpe både tørstof og en række væsker.

En flertrinspumpe består af en række enkelte trin af en centrifugalpumpe monteret på en fælles aksel. Flertrinspumper er ideelle til nedsænkning i boringer og til trykforøgning eller transport af vand i områder med store højdevariationer.

Sammenlignet med standard centrifugalpumper har jetpumper en dyse og en venturi. Når vandet passerer gennem dysen, øges hastigheden, og trykket falder, hvilket skaber en sugeeffekt. Selvom dette er en optimal løsning til sugehøjder på op til seks meter, kan jetpumper være temmelig støjende. Jetpumper anvendes typisk i husstandsapplikationer såsom trykforøgning og havevanding eller i lette erhvervsapplikationer. Så er der beholderpumper.

I modsætning til dykpumper er kun pumpen nedsænket i væske i beholderpumper, mens motoren er luftkølet. Beholderpumper er meget velegnede til industriapplikationer som f.eks. bearbejdning, vaskesystemer, og temperaturstyring. Så er der doseringspumper. Doseringspumper er bygget til at levere en fast mængde af et stof med uregelmæssige intervaller.

Doseringspumper fås med tre forskellige typer pumpemekanismer – stødpumper, stempelpumper og membranpumper, som alle er positive fortrængningspumper. Doseringspumper anvendes ofte i industrielle vandbehandlingsprocesser, der kræver kemidosering, f.eks. blandesløjfeløsninger. Endelig er der split-case-pumper.

Selvom de ligner blokpumper, adskiller split-case-pumper sig i den forstand, at kabinettet, sugedysen og udledningsdysen alle er indbygget i et fælles kammer. Desuden er kabinettet bygget på en måde, der gør split-case-pumper ideelle til applikationer med høje krav til vandstrømmen.

Det var den grundlæggende introduktion til almindelige pumpetyper. Vi håber, du føler dig klar til at dykke dybere ned i en verden af pumpeløsninger.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 13 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende