Tilgængelige kontrolfunktioner til et Distributed Pumping-anlæg

Få mere at vide om de tilgængelige styringsfunktioner til en primærpumpe med variabel hastighed, og hvordan du konfigurerer Distributed Pumping-anlægget ved hjælp af Control MPC.

I dette modul vi ser på kontrolfunktionerne... til en kontrolleret primærpumpe... med variabel hastighed i et Grundfos... Distributed Pumping-anlæg.

Primærpumper er bygget parallelt for at optimere primærpumpens hastighed sammen med Control MPC.

Dette sker efter behov ved at registrere og udligne differentialtemperaturen mellem primærpumperne og de distribuerede pumper, målt over omløbsrøret.

Hovedprioriteten for Control MPC er at beskytte køleenhederne for at sikre et minimumsflow over de aktive køleenheder.

Næste prioritet er at undgå, at primærpumper overpumper, ved at udligne primærsidens flow med sekundærsidens flow.

Dette betyder, at der ikke er flow over omløbsrøret.

Den største fordel er at identificere og undgå eller minimere det "lave" Delta T-syndrom og dermed spare energi, hvilket er et typisk problem i køleanlæg.

Hver køleenhed har en automatisk afspærringsventil.

Denne er helt åben, hvis den specifikke køleenhed er aktiv, eller helt lukket, hvis køleenheden ikke kører.

Antallet af køleenheder og primærpumper varierer afhængigt af bygningens og anlæggets størrelse.

For at sikre et minimumsflow over hver køleenhed skal der installeres en differentialsensor eller flowmåler på hver køleenhed.

Et signal fra en afspærringsventil eller bygningsstyringssystemet – et signal før start – fortæller styringen, hvilken køleenhed der er i drift.

Dermed kan styringen validere hver aktiv køleenhed og evt. øge primærpumpens flow, hvis en køleenheds flow er under grænsen.

Styringens næste mål er at regulere primærpumpens hastighed, så den svarer til det flow, der kræves af alle distribuerede pumper ud fra sensordata fra omløbet.

For at nå dette mål modtager MPC-styringen analoge data fra de 4 temperatursensorer, der er installeret omkring omløbsrøret, for at regulere pumpehastigheden.

Hvis du har et eksisterende bygningsstyringssystem eller -kontrolsystem, bedes du kontakte dit Grundfos-salgskontor.

Med et Grundfos Distributed Pumping-anlæg får du altid det rigtige flow, og du kan: Konfigurere anlægget ved hjælp af kontrolfunktionerne i Control MPC.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 4
Sluttid
Sluttid: 15 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær