Leverer altid det rigtige tryk og flow

Se, hvordan distribuerede pumper leverer det rigtige flow og tryk for hver enkelt sløjfe i anlæggets lastside, hvilket sikrer automatisk indregulering og komfort.

I dette modul ser vi nærmere på lastsiden og på, hvordan intelligente pumper i et Distributed Pumping-anlæg kan levere det rigtige flow og tryk til de enkelte grene i anlægget.

Vi vil også fokusere på fordelene ved af automatisk indregulering og komfort, når der bruges intelligente pumper i stedet for ventiler. I et Distributed Pumping-anlæg fungerer lastsiden eller sekundærsiden som en selvstændig, automatisk indreguleret forgrening med flere selvstændige, intelligente distribuerede pumper, der forsyner klimaanlæg eller lamelvarmevekslere.

Det kolde vand, der produceres af kølere, bruges til køleelementerne i terminalenhederne f.eks. klimaanlæggene og lamelvarmevekslerne. Klimaanlæg og lamelvarmevekslere fornyer og cirkulerer luften i flere zoner som en del af et HVAC-anlæg (varme, ventilation og aircondition). Klimaanlæg er forbundet til rørinstallationen, der distribuerer den konditionerede luft ind i flere zoner i bygningen og undertiden via lamelvarmevekslere til enkeltzoner.

Grundfos Distributed Pumping gør ventiler overflødige og bruger i stedet intelligente pumper, her den vedligeholdelsesfrie MAGNA3 vådløber-cirkulationspumpe med indbygget variabel hastighedsregulering. For at forhindre tilbageløb skal der installeres kontraventiler til hver køleforgrening, hvis den distribuerede pumpe eller terminalenheden er ude af drift.

I et Grundfos Distributed Pumping-anlæg kan MAGNA3-pumperne installeres i to konfigurationer:
1. En enkelt dedikeret pumpe pr. terminalenhed eller
2. En enkelt dedikeret pumpe, der betjener flere terminalenheder.

I de to konfigurationsmuligheder baseres flowet på aflæsninger fra henholdsvis en:
1. Lufttemperatursensor i luftrøret eller en
2. Væsketrykssensor i returrøret for koldt vand eller den interne tryksensor i MAGNA3.

Der er en række reguleringsformer tilgængelige med MAGNA3.

Valg af reguleringsform er afgørende for den korrekte udførelse af et Distributed Pumping-program.

Den måde, hvorpå de distribuerede pumper reguleres i forhold til lastbehovet, er baseret på sensorsignalet, præcis som en konventionel temperaturstyringsventil.

Typiske reguleringsformer for konfigurationerne i de nævnte installationstyper er henholdsvis:..
1. Konstant temperatur eller
2. Proportionaltryk. Med kontrol over flowet har vi kontrol med energioverførslen.

Dermed kan de distribuerede pumper opnå næsten 80 % af deres kapacitet ved et flow på kun 50 %.

Nøglen til at levere det rigtige flow til hver enkelt forgrening af det distribuerede pumpeanlæg er imidlertid korrekt dimensionering, installation og idriftsættelse.

Derfor er det afgørende at forstå dit anlæg og din applikation for at opnå fordelene ved af automatisk indregulering og komfort. Kontakt dit lokale Grundfos- salgskontor for at få flere oplysninger.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 4
Sluttid
Sluttid: 15 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær