Forbedret ydelse med høj anlægspålidelighed og komfort

Forstå, hvordan altid korrekt flow og store energibesparelser på pumperne på primærsiden ikke går ud over anlæggets driftssikkerhed og komfort.

I dette modul viser vi, hvordan Grundfos Distributed Pumping-anlægget forbedrer HVAC-anlæggenes ydelse og giver dig tillid til anlægget.

Vi vil også se, hvordan anlæggets driftssikkerhed og komfort på ingen måde kompromitteres.

Men lad os først forstå, hvorfor et Distributed Pumping-anlæg er anderledes.

Et konventionelt HVAC-anlæg er designet til maksimal flow ved maksimal last.

I dag drives mange anlæg med enten variabelt primært flow eller som primære/sekundære kølevandsanlæg... hvor den bedst mulige pumpedrift opnås ved at reducere trykket.

Dette sikrer den bedst mulige pumpehastighed for at matche kravene til flow og løftehøjde (Q og H).

Med Distributed Pumping er det en helt ny historie.

Selv ved maksimal last vil der være energibesparelser, fordi der er færre trykfaldskomponenter, styre - og indreguleringsventiler.

Men når flowet reduceres, bliver det samlede tryk i anlægget også reduceret, fordi der er færre dynamiske tab i rørene.

Primære pumper med variabel hastighed reguleres ud fra sensormålinger fra hver køleenhed og over omløbsrøret for at levere et minimumsflow fra køleenheden.

Derudover modsvarer de det faktiske flow fra distribuerede pumper på sekundærsiden.

Dette sikrer optimalt delta T og et optimalt driftsmiljø for køleenheden.

Det betyder, at vi i sammenligning med et konventionelt anlæg med variabel hastighed og optimeret pumpekontrol stadig ser en stor trykreduktion med Distributed Pumping, når lasten falder, og denne trykreduktion er lig med energibesparelser.

Sammenlignet med et konventionelt anlæg med fast hastighed, er besparelserne endnu større.

Kort sagt – et Distributed Pumping-anlæg har: Altid korrekt flow.

Moduleret pumpehastighed ud fra terminalenhedens last.

Uden omløbsflow er flowet på primær- og sekundærsiden lige stort.

Energibesparelser på pumper på omkring 54 % sammenlignet med konventionelle løsninger, og Ingen kraftig pumpning af koldt vand.

Med Grundfos Distributed Pumping kan du: Regne med forbedret ydelse i installerede og idriftsatte HVAC-anlæg, og Vide, at anlæggets driftssikkerhed og komfort på ingen måde kompromitteres.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 4
Sluttid
Sluttid: 15 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær