Pumpebehov ved drænvand, gråt vand, regnvand og sort vand

I dette modul lærer du om nogle af de faktorer, du skal tage højde for ved dræning af rent eller gråt vand, ved bortledning af spildevand, også når det indeholder fibre, eller ved håndtering af kloakvand, herunder toiletvand.

 

Ved pumpning af rent eller gråt vand,  bortledning af spildevand, der indeholder fibre,  eller håndtering af kloakvand, herunder toiletvand,  skal man tage højde for mange faktorer, inden man køber pumper.  

I dette modul ser vi nærmere på nogle af disse faktorer.  

Har du f.eks. et bestemt problem, der skal løses,  såsom at pumpe regnvand ud af en oversvømmet kælder,  eller gentagne oversvømmelser på grund af tilbageløb fra kloakledningen?  

Skal du bruge en permanent eller transportabel pumpeløsning?  

Eller skulle du se på dine pumpebehov  ud fra et mere generelt perspektiv?  

Kender du beskaffenheden af drænvandet,  det grå vand, regnvandet eller det sorte vand?  

Indeholder kloakvandet store partikler og fibre?  

Ved du, hvilke specifikationer der er til pumpeløsningen?  

Disse spørgsmål er vigtige, da det har indflydelse på  det endelige valg af pumpetype.  

For det første skal du kende beskaffenheden af dit drænvand,  grå vand med eller uden fibre, regnvand og sorte spildevand.  

Drænvand er råvand og opsamlet grundvand  og gråt vand er ubehandlet spildevand fra håndvaske, brusere,  gulvafløb og husholdningsapparater, ​der indeholder tørstoffer på under 12 mm  fra ​husholdninger og små industrivirksomheder.  

Gråt vand med fibre og regnvand er snavset vand og ubehandlet spildevand  ekskl. 

toiletvand, der ikke indeholder  fibre og tørstoffer, der er større end 35 mm  fra afvandingsanlæg, private boliger og erhvervsbygninger og deres omgivelser.  

Sort vand defineres som snavset vand og ubehandlet spildevand  inkl. toiletvand, der ikke indeholder fibre og tørstoffer, der er større end 50 mm  fra afvandingsanlæg og spildevandsanlæg til private boliger.  

Til pumpning af ubehandlet spildevand kan du overveje at bruge en knivpumpe.  

Sort spildevand kan også være ubehandlet og råt spildevand, der indeholder fibre,  tekstiler og andre tørstoffer, inkl. 

toiletvand,  fra spildevandsanlæg til private boliger,  gårde og industri, der er sluttet til det kommunale kloaknet.  

For at undgå tilstopning anbefaler vi pumper, der  tillader fri passage af tørstoffer på mindst 80 mm  til offentlige anvendelsesformål.  

Hos Grundfos siger vores erfaring os, at en halvåben løber er fin  til fri passage op til 12 mm.  

Skal den fri passage være større, anbefaler vi en Vortex-løber  med fri passage på 35 eller 50 mm,  eller endnu mere ved pumper med en effekt på over 2 kW.  

For det andet skal du kende installationskravene,  så du kan sikre, at de matcher drænvandets eller det grå  eller sorte vands beskaffenhed.  Applikationer til transportabel brug  Drænpumper og små spildevandspumper anvendes til midlertidige installationer.  

Det omfatter nødsituationer,  for eksempel oversvømmelser i og uden for bygninger,  og situationer, hvor der pumpes spildevand ud af tanke, damme eller svømmebassiner.  

Permanente (stationære) installationer  Drænpumper og små spildevandspumper  bruges til faste, stationære installationer:  Tanke på og under gulvet (løftestationer)  eller simple betonpumpesumpe i bygninger  Pumpestationer og små renseanlæg til privat brug uden for bygninger.  

Industriel og kommerciel brug.  

Ved installationer, hvor pumpemedier inkluderer brakvand i havne,  havvand eller saltvand fra vandblødgørere,  skal materialer på motor og aksel være af højere kvalitet  for at reducere risikoen for korrosion.  Det var en kort introduktion til de krav, der er ved installation  af en permanent eller transportabel pumpeløsning  til pumpning af drænvand, gråt vand, regnvand og sort vand.  

Hvis du er interesseret i at finde ud af,  hvordan Grundfos UNILIFT-serien af dykpumper  opfylder kravene til de nævnte applikationer og installationer,  kan du læse mere i præsentationen  "Grundfos UNILIFT-serien af dykpumper”  

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 2
Sluttid
Sluttid: 12 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende