Introduktion til genanvendelse af industrielt procesvand og implementeringen heraf i industrielle processer

Lær om de forskellige anvendelsesområder for behandling af industrielt procesvand, og hvorfor mange industrier begynder at genanvende vand i deres industrielle processer.

Genanvendelse af industrielt procesvand øger mængden af tilgængeligt vand globalt, da industrien bruger store mængder vand.

I dette modul vil du høre om anvendelsesområder for behandling af industrielt procesvand, og årsagerne til, at mange brancher begynder at genanvende vand i deres industrielle processer.

Genanvendelse af vand passer godt sammen med FN's verdensmål nr. 6, som påvirker vand- behandling i almindelighed og behandling af industrielt procesvand i særdeleshed. Målet med verdensmål nr. 6 er at sikre tilgængelighed og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet for alle, og det støtter Grundfos aktivt.

Der er mange grunde til, at man gerne vil genanvende vand i industrien.

De vigtigste er

 • Vandknapheden og den faldende tilgængelighed af rent vand, som FN's verdensmål nr. 6 netop handler om
 • Reducerede omkostninger ved forbrugt vand og spildevand, energiforbrug og anvendelse af kemikalier samt mulighed for at udvinde værdifulde materialer fra forurenet vand
 • De lovmæssige krav til drikkevand og ikke-drikkevand bliver stadig strengere
 • Teknologiske faktorer, som skyldes ændringer i demografien, flere forurenende stoffer og nye indholdsstoffer såsom mikroplast, kræver alternative teknologier og nye løsninger

Mange brancher er imidlertid konservative i deres tilgang og er ofte bekymrede over ikke at have tilstrækkelig dokumentation for den anvendte teknologi og behovet for en skræddersyet løsning. Manglende kontrol og regulering inden for deres anvendelsesområde kan også holde dem tilbage. Men med en velovervejet tilgang bliver det tydeligt, hvilke fordele der er ved at installere vandgenanvendelsesanlæg.

Kategorier af vand i industrien

I en industrivirksomhed er der vand overalt, og det anvendes intensivt som procesvand, kølevand, vaskevand og lignende. Med denne brug følger forurening og et behov for rengøring og behandling.

4 applikationsområder inden for industriel vandbehandling

 • Koncentreret spildevand
 • Industrielt spildevand
 • Saltvand
 • Rent industrielt procesvand

Grundfos leverer løsninger til alle fire områder, men i dette modul fokuserer vi på koncentreret og industrielt spildevand.

Når vi kommer ind på en fabrik, er det første, vi møder, vandindtaget eller fødevandet. Enten kan vi bruge vandet direkte, eller også skal vi behandle det, så det passer til det senere formål. Efter behandling og brug, fx som procesvand eller rengøringsvand, ændres vandkvaliteten, og det er så ikke længere muligt at lede det direkte ud i miljøet. En biologisk, mekanisk eller kemisk behandling er derfor nødvendig. Afhængigt af spildevandets karakteristika skal der foretages en række handlinger for at rense det.

Generelt set er biologisk behandling, partikel- og ionfjernelse (ved hjælp af henholdsvis ultrafiltrering og omvendt osmose) samt konditionering de mest almindelige metoder.

Opsummering

 • Procesvand, kølevand og vaskevand er typiske områder, hvor vandforbruget er højt i industrielle processer
 • Der er mange grunde til at behandle og genanvende dette vand, for eksempel vandknaphed, omkostninger, lovkrav og tilgængeligheden af nye teknologier
 • Vores fokusområder inden for behandling og genanvendelse af industrielt procesvand er koncentreret og industrielt spildevand

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 4
Sluttid
Sluttid: 30 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Avanceret