MAGNA3 – driftstilstande og reguleringsformer

Lær om de forskellige driftstilstande og reguleringsformer og hvad de betyder for driften.

Grundfos MAGNA3 arbejder med både driftstilstande og reguleringsformer. For at kunne bruge reguleringsformerne skal pumpen være indstillet til normal driftstilstand, hvilket også er fabriksindstillingen. MAGNA3 kommer også med tre ekstra driftstilstande: Stop, Minimum og Maksimum. I normal driftstilstand kan MAGNA3 anvende samtlige reguleringsformer, du forventer af en moderne cirkulationspumpe.

Det er på grund af de intelligente AUTOADAPT-og FLOWADAPT-funktioner, at MAGNA3 virkelig adskiller sig fra konkurrenterne.
Bemærk, at FLOWLIMIT- reguleringsfunktionen kan anvendes i alle MAGNA3-reguleringsformerne.

KONSTANT KURVE

 • Konstant kurve er en fast pumpehastighed, der er justeret til et fast driftspunkt og kører med en konstant hastighed.
 • Med MAGNAreguleres 0 til 100% ikke længere på trykaksen,men på flowaksen. I realiteten betyder det, at en given MAGNA3-model vil have et højere maksimalt flow end tidligere modeller med samme maksimale løftehøjde.
 • MAGNA3 med variabel hastighed vil give dig adgang til en meget bredere vifte af reguleringsformer.
 • Konstant tryk er velegnet til anlæg med variabelt flow med store tryktab ved lavt tryk og åbne systemer, hvor tryktabet i rørene er underordnet den statiske løftehøjde.

PROPORTIONALTRYKREGULERING

 • Ved proportionaltrykregulering tilpasser pumpen sig løbende ydeevnen til varierende flows og trykkrav.
 • MAGNA3 kender sin omdrejningshastighed, sit strømforbrug og sit flow og beregner, hvor dens faktiske driftspunkt er i QH-tabellen baseret på disse data.
 • Pumpen bevæger sig frem og tilbage på reguleringskurven ved at måle pumpemomentet og tilpasse omdrejningshastigheden. Hvis der er begrænset eller ingen modstand, er anlægget åbent, og pumpen kører op i hastighed. Hvis modstanden er høj, er ventilerne lukkede, og pumpen kører ned i hastighed.

AUTOADAPT

 • I AUTOADAPT-tilstand, som er fabriksindstillingen, justerer pumpen kontinuerligt proportionaltrykkurven og indstiller automatisk en mere effektiv kurve uden at gå på kompromis med komforten.
 • Hermed elimineres behovet for manuelle justeringer i op til 80% af alle installationer.
 • I AUTOADAPT-tilstand har standard- proportionaltrykkurven et sætpunkt på 55% af pumpens maksimale løftehøjde. I takt med at ventilerne begynder at åbne, vil driftspunktet bevæge sig langs denne kurve, øge omdrejningshastigheden og flowafgangen.
 • Hvis anlægget når sin maksimale kurve, vil driftspunktet følge denne kurve og skabe en ny proportionaltrykkurve baseret på anlæggets nye driftspunkt. Derefter starter processen forfra.

FLOWADAPT

 • Reguleringsformen FLOWADAPT er en kombination af reguleringsformen AUTOADAPT og reguleringsfunktionen FLOWLIMIT.
 • Standardindstillingen for flowbegrænsning i reguleringsformen FLOWADAPT er skæringspunktet mellem AUTOADAPT's proportionaltryk og maksimumkurver.
 • Det betyder, at MAGNA3 kan sikre, at flowet aldrig overskrides, hvilket kan medføre, at du sparer omkostninger til en separat reguleringsventil.

BEREGNING AF Q

I varmeapplikationer skal flowet være det nominelle driftspunkt Q. Den beregnes ved, at du konverterer varmebehovet til kilokalorier pr. time ved hjælp af en omregningsfaktor på 0,og dividerer dette tal med temperaturforskellen mellem flowrøret og returrøret.

Eksempel

 1. Forestil dig et nyt lejlighedskompleks på 10.000 kvadratmeter med et specificeret behov på 500 kilowatt.
 2. Det opvarmes af moderne radiatorer med en afkøling på 20 °C mellem fremløb og retur.
 3. For at beregne pumpens nominelle drifts- punkt og dermed også dens flowgrænse skal du gange 500 kilowatt med 0,86.
 4. Det giver et konverteret varmebehov på 430 kilokalorier pr. time Det skal du dividere med 20.
 5. Så får du et nominelt driftspunkt på 21,5 kubikmeter i timen, som du derefter indtaster som pumpens flowgrænse.

KONSTANT TEMPERATUR

 • Konstant temperaturstyring anvendes i anlæg med variabelt flow og kræver en konstant temperatur på et brugerdefineret punkt.
 • Pumpen regulerer flowet, og ekstern temperaturregulering er ikke nødvendig.
 • Dog kan en ekstern temperatursensor bruges til at levere sætpunktsinput, der adskiller sig fra den temperatur, pumpen måler lokalt.
 • Denne reguleringsform er primært designet til generel brug i forbindelse med brugsvandscirkulation og reguleres derfor langsomt.

DIFFERENSTEMPERATUR

 • Differenstemperaturreguleringen sikrer et konstant temperaturfald på tværs af både varme- og køleanlæg.
 • Pumpen opretholder en konstant differenstemperatur mellem pumpen og den eksterne sensor.

KONSTANT FLOW

 • Endelig er der reguleringsformen konstant flow.
 • Den bruges i anlæg, der kræver et konstant flow uafhængigt af tryktab, som fx køleenheder til aircondition, varme- eller køleflader.
 • Her justerer MAGNA3 automatisk omdrejningshastigheden til varierende systemmodstand for at sikre, at flowet holdes konstant hele tiden. 

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 4
Sluttid
Sluttid: 20 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende