Fejlfinding på MAGNA3-cirkulationspumpen

Få mere viden om, hvordan du udfører fejlfinding på MAGNA3

Grundfos-øjet øverst på displayet viser pumpens status. Hvis det er grønt, er alt OK,  og der er ingen advarsler eller alarmer. Gul betyder,  at pumpen har en advarsel, men kan fortsætte driften, mens rød angiver, at der er opstået en alarm og at pumpen ikke kan drifte videre.

Hvis pumpen har en intern sensorfejl, kan du trykke på venstre pil for at få yderligere oplysninger. Du kan finde flere oplysninger i datahæftet. Er der tale om en multipumpe- kommunikationsfejl, kan du også finde flere oplysninger på pumpedisplayet eller i datahæftet.

Hvis pumpen er tilstoppet, kan du se flere oplysninger på pumpens display og i datahæftet. Skulle der opstå en intern fejl, skal du tjekke pumpens display og kontrollere for turbinedrift og ustabil forsyningsspænding. Det kan du også finde flere oplysninger om i datahæftet.

Fra startskærmen kan du gå til 'status' for at se en liste over tidligere advarsler eller alarmer ved at vælge alarmloggen.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 4
Sluttid
Sluttid: 20 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende