En introduktion til køletårne

Lær, hvordan et køletårn er designet til at køle store vandmængder, der cirkulerer i et køleanlæg, og lær de forskellige typer af køletårne at kende.

Køling er omdrejningspunktet for mange industrielle processer. Og en måde at sikre optimal køling på er ved at bruge køletårne, som findes i en lang række installationer i industribygninger.

KØLETÅRNE - KORT FORTALT
Køletårne designet til at afkøle store mængder vand, som cirkulerer i et køleanlæg.

Et køletårn skal primært overføre varme fra køletårnet til luften ved fordampning. I et køleanlæg med et køletårn strømmer varmt vand fra kilder såsom maskiner eller proceskøling gennem rørene til et køletårn. Når vandet løber ind i køletårnet, sprøjtes det ud gennem en række dyser, hvorefter det sprøjtes ud over køletårnsindsatsen. Hovedformålet med indsatsen er at sprede vandet ud over en større overflade, så der opnås en større afkøling. Når vandet løber ned gennem indsatsen, og luften strømmer den modsatte vej, fordamper noget af vandet op i luften.

Luften absorberer den varme, der skabes i fordampningsprocessen og sænker dermed temperaturen på vandet.
Derefter drypper vandet ned i et bassin i bunden af køletårnet, hvor det recirkuleres ind i anlægget.
Luften suges derimod opad af ventilatoren.

Før luften ledes ud af køletårnet, passerer den gennem kondenseringspladerne.
Den kondenserede luft ledes ud med høj hastighed og rammer kondenseringspladerne flere gange, inden den forlader ventilatoren.
Det kondensat, der dannes på pladerne, drypper tilbage ind i køletårnet og ned til vandet i bunden.

Der går typisk mindre end 30% vand tabt gennem fordampning, afdrypning, lækage og aftapning af vand  på grund af højt saltindhold.
Ved at bruge den rigtige form  for regulering er det muligt at spare 20 % af de 30 %,  der går tabt gennem fordampning.
Så hvis fx 100 liter vand går tabt gennem fordampning hver time, kan man med den rette regulering spare 20 liter i timen.

Køletårne bruger ingen farlige kemikalier under køleprocessen og er derfor sikrere at arbejde med.

TO TYPER KØLETÅRNSANLÆG
Nu, hvor vi har set på de grundlæggende funktionsprincipper for køletårne, kan vi se nærmere på de forskellige typer køletårnsanlæg, man typisk anvender.
Ud fra et industrielt perspektiv er der generelt to hovedtyper af køletårne: køletårne med modstrøm og køletårne med tværstrøm.

  1. I køletårne med modstrøm trækkes luften op gennem tårnet ved hjælp af ventilatorer, og vandet bevæger sig fra toppen og ned gennem tårnet.
  2. I køletårne med tværstrøm skubbes luften hen over indsatsen og derefter op gennem køletårnet. Ligesom ved køletårne med modstrøm flyttes vandet nedad oppe fra toppen.


Vi er nu igennem den grundlæggende introduktion til køletårne. I næste modul ser vi nærmere på køletårnene og viser, hvordan du kan energioptimere dem.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 15 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær