Sådan energioptimerer du et køletårn

Lær, hvordan du nemt energioptimerer dit køletårn, og hvad det betyder for driften af det komplette anlæg.

Når det gælder den daglige drift af et køletårn, er det vigtigt, at det kører optimalt for at spare så meget energi som muligt. I det følgende forklarer vi, hvordan du kan energioptimere dit køletårn, og hvad en optimering vil betyde for driften af hele anlægget.

ENERGIOPTIMERING PÅ DEN SMARTE MÅDE
I traditionelle køletårne installeres pumpen under opsætningen af køletårnet. Og i mange tilfælde kører pumpen ved fast hastighed, hvilket betyder, at du ikke har kontrol over driften af den. Pumpen kører simpelthen på 100 % hele tiden. Og det er ikke altid nødvendigt. For med en intelligent løsning kan pumpen styre køletårnet, så du får mulighed for at energioptimere hele driften.

  • Grundfos’ pumpeløsninger altid kan eftermonteres.
  • Da alle nødvendige funktioner allerede er indbygget i en iSOLUTIONS-løsning, fungerer den lige godt i både eksisterende og i nye anlæg.
  • I et køletårn vælger man typisk en NB/NK-ettrinspumpe med højt flow og lavt tryk.

Da køletårne hovedsageligt anvendes i forbindelse med temperaturstyring, vil din installation have brug for at opretholde den optimale temperatur,da der ellers er risiko for overophedning, som kan beskadige din installation.

Lad os se nærmere på to parametre inden for energioptimering, der er vigtige for at optimere driften af både pumpe og køletårn: hastighedsregulering, og start/stop-funktionen.

Hastighedsstyring
Hastighedsstyring af pumpen og ventilatoren i tårnet giver dig mulighed for at køre ved fuld hastighed i spidsbelastningsperioder og så kun sænke hastigheden i mere stille perioder. Sammenlignet med pumper med fast hastighed er det den bedste måde at spare energi på.

Start/stop-funktionen

Start/stop-funktionen er aktiveret i pumpens MGE-motor, som har integreret frekvensomformer. Den giver dig mulighed for at starte og stoppe ventilatoren, når du vil, og dermed sparer du ikke kun energi, men også vand.

Reguleringsformer 

Reguleringsformer kan også bidrage til energioptimering. En Grundfos-pumpe, der er sluttet til et køletårn, arbejder typisk med konstant tryk da det er det er det mest sikre valg ift. at opretholde trykket og flowet. I nogle anlæg kan man desuden bruge reguleringsformen konstanttemperatur, som gør det muligt at spare endnu mere energi. Det er dog ikke alle anlæg, der tillader dette.

Kort fortalt er det sådan, man energioptimerer et køletårn. I næste modul får du mere at vide om, hvordan du slutter en pumpe til et køletårn ved hjælp af Grundfos GO Remote-appen.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 15 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær