Installation og idriftsættelse af SOLOLIFT2-løftestation

Dette korte modul giver et hurtigt overblik over installation og idriftsættelse af en SOLOLIFT2.

I denne video får du et hurtigt overblik over, hvordan du installerer en Grundfos SOLOLIFT2 enhed. Inden du starter, skal du sørge for, at alle byggeregulativer og -krav overholdes, og at du har alt det nødvendige værktøj og udstyr klar.

Begynd med at finde den faldstamme, som enheden skal tilsluttes. Kontrollér, at området er rent og tørt, og at der ikke er snavs på gulvet. Kontrollér, at gulvet er plant og jævnt. Vælg placeringen af SOLOLIFT2, toilettet og håndvasken.

Pas på ikke at beskadige enheden eller tilslutningsrørene under installationen. Vær forsigtig, og brug ikke en hammer eller kraftigt værktøj, da det let kan føre til skader eller brud.

Et godt tip, når du installerer dele med gummitætninger, er at bruge en smule sæbevand. Installer affaldsrøret fra vasken, mens du sikrer, at røret har et fald på mindst 1 %. For at forbinde afløbsrøret til afløbet skal du først fjerne endehætten.

Skær den tomme fyldning på hætten ud med en kniv. Tilpas hætten på indløbet, og installer dækslet på indløbsrøret. Det fleksible dæksel på indløbsrøret kan snoes og bøjes i de nødvendige positioner og retninger.

Vil du installere et mindre rør, skal du bruge en adapter. Hvis der kræves et større rør, skal du fjerne den smalle ende af dækslet med en kniv. Endelig skal du fastgøre dækslet på indløbsrøret og afløbsrøret med klemmer.

Herefter kan du installere afløbsrørene sikkert. Sørg for, at du bruger de korrekte bøjninger med det nødvendige fald og tilslutter til faldstammen. SOLOLIFT2-enheden gør det muligt at placere afgangen enten vandret eller lodret, så det passer til din installation.

Husk at sætte proppen i den afgang, du ikke anvender. Tilslut afløbsvinklen. Tilslut derefter afløbsrøret. Hvis du ønsker at installere et mindre afløbsrør, skal du bruge en adapter.

Hvis du bruger et større rør, skal du skære det fleksible gummiudløb af for at øge den indvendige diameter. Vi anbefaler, at du tilføjer et udløb til at tømme trykafløbsrøret i forbindelse med service. Husk at forsyne det med en prop.

Fastgør enheden til gulvet med de medfølgende beslag. De skal blot føres ind på hver side af enheden. Skru dem derefter fast. Tilslut nu toilettet. Se installationsmanualen for at få oplysninger om den krævede afstand til væggen.

Træk afløbsdækslet over afløbsrøret på toilettet, og fastgør det. Fastgør toilettet til gulvet. Herefter skal elforsyningen tilsluttes en passende stikkontakt af en kvalificeret elektriker i henhold til alle lokale regler.

Placer mærkaterne med brugerpåmindelse på indersiden af låget, så de er synlige for brugeren.

Så er du færdig! Du finder detaljer om installationsprocessen i manualen for SOLOLIFT2. 

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 5
Sluttid
Sluttid: 20 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende