Servicering af Grundfos SOLOLIFT2

Se, hvordan du servicerer SOLOLIFT2 på bare tre minutter.

Grundfos SOLOLIFT2 kan serviceres på kun 3 minutter – helt uden besvær!

Prøv først anti-blokeringsfunktionen i tilfælde af tilstopning. Start med at frakoble strømforsyningen og sørge for, at indløbet til enheden er stoppet.

Luk derefter stophanen til toiletcisternen. Brug en skruetrækker til at aktivere anti-blokeringsfunktionen via det lille servicehul oven på enheden ved servicedækslet. Fjern derefter skruetrækkeren fra enheden.

Tilslut strømmen igen, og åbn stophanen. Skyl ud i toilettet et par gange for at kontrollere, at alt fungerer. Fortsæt til næste trin, hvis problemet ikke er løst.

Tag stikket ud af stikkontakten, og luk for stophanen. Sørg for, at vandtilstrømningen fra andre tilsluttede installationer er stoppet.

Tøm om nødvendigt toiletkummen for vand. Den lille tilslutning på siden af enheden og det medfølgende rør kan hjælpe med at sænke vandstanden.

Fjern nu enhedens dæksel – det kræver kun en skruetrækker. Fjern de fire skruer, som holder motorenheden fast.

Bemærk, at hele denne operation udføres på den rene side af SOLOLIFT2. Afmontering af pumpemotorenheden giver nem adgang til den genstand, der blokerer systemet.

Når du har fjernet genstanden, kan du installere pumpemotoren igen og fastgøre den med de fire skruer.

Sæt dækslet på igen, og fastgør det med en enkelt skrue. Tilslut til sidst strømmen igen, og åbn stophanen igen.

Så enkelt er det – med Grundfos. 

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 5
Sluttid
Sluttid: 20 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende