Større bæredygtighed i læskedrikbranchen

Læskedrikbranchen er præget af hård konkurrence. Men med Grundfos' teknologi kan virksomhederne optimere sine processer og blive mere bæredygtige.


Læskedrikbranchen er som andre brancher nødt til at spare på vandet. Ved at optimere processer og genanvende vand kan vi alle være med til at reducere vandforbruget. 

I læskedrikbranchen er der et stort potentiale for at reducere vandforbruget og forbedre proceseffektiviteten, de samlede ejeromkostninger og bæredygtigheden. Vores løsninger inden for vandbehandling og genanvendelse af vand samt digitale løsninger til temperaturstyring og serviceydelser til optimering kan være med til at udnytte dette potentiale. 

I dette modul ser vi på processerne hos læskedrikproducenter og mulighederne for at 

 • gøre produktionen mere bæredygtig. 
 • undgå unødvendige omkostninger og forbedre anlæggets samlede effektivitet.

Men lad os først se på de udfordringer, som branchen står overfor. Efterspørgslen på læskedrikke er drevet af det stigende befolkningstal og den højere levestandard. Forbrugerne stiller i stigende grad krav om bæredygtige produkter og emballage.

Det betyder, at læskedrikproducenterne skal agere og kommunikere på et stærkt konkurrencepræget marked og samtidig imødekomme de skiftende forbrugerpræferencer.

Vand spiller en stor rolle i produktionen af læskedrikke. For at minimere vandforbruget og samtidig nå sine produktions- og bæredygtighedsmål kan virksomhederne optimere den måde, vandet bruges på i forskellige processer.

Mange læskedrikproducenter har opstillet mål for, hvor meget vand de bruger pr. liter produkt. Én læskedrikproducent brugte 1,85 hektoliter vand pr. produkt i 2020, og en anden har opstillet et ambitiøst fremtidigt mål om 1,4 hektoliter.

Procesoptimeringer kræver, at man ved, hvor man får mest ud af at investere i mere bæredygtige processer. Disse investeringer er ofte baseret på spildevandsrestriktioner, et ønske om at reducere driftsomkostningerne og nå virksomhedens bæredygtigheds- eller klimamål. Dertil kommer optimering af energitunge processer, herunder industriel køling og opvarmning i hele produktionen, samt processer som vask og rengøring, der er afgørende for fødevaresikkerheden. 

Hvordan kan Grundfos hjælpe? Vi har gode forudsætninger for at hjælpe læskedrikbranchen med at blive mere bæredygtig. Grundfos har stort fokus på bæredygtighed og støtter FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, især mål 6 og 13, der fokuserer på vand og klima.

Med udgangspunkt i verdensmål 6 vil vi gøre det muligt for vores slutbrugere at spare 50 mia. m3 vand inden 2030 gennem vandbehandling og forbedring af vandeffektiviteten.

For at støtte verdensmål 13 arbejder vi på i 2050 at opnå klimaneutralitet i henhold til Science Based Target Initiative for at begrænse den globale opvarmning til 1,5°C.

Grundfos har ikke kun iværksat tiltag for at reducere vores CO2-fodaftryk, men også vores CO2-håndaftryk, som er vores kunders CO2-fodaftryk – i dette tilfælde læskedrikbranchen.

I FN's Global Compact CEO Water Mandate har 37 ud af 196 læskedrikproducenter underskrevet Water Stewardship og er dermed den største branche, der støtter initiativet. Virksomhederne skal indberette deres vandforbrug og spildevandsudledning og nå deres mål inden 2030, hvilket yderligere afspejler vigtigheden af en mere bæredygtig produktion.

Grundfos kan også hjælpe læskedrikbranchen med at undgå unødvendige omkostninger og forbedre anlæggets samlede effektivitet.

Læskedrikbranchen opererer på et konkurrencepræget marked med et ekstremt prispres. Derfor fokuserer mange virksomheder på investeringer i omkostningsreduktioner, procesoptimeringer, bæredygtighed og overholdelse af lovkrav.

Mange producenter vælger at investere i omkostningsbesparende tiltag, der giver konkrete fordele som mindre vedligeholdelse og nedetid, øget effektivitet og optimering af pumpesystemer og anlæg.

Det kræver en samarbejdspartner, der kan: 

 • Forbedre oppetiden og effektiviteten, 
 • Reducere anlæggets samlede levetidsomkostninger, 
 • Sikre bæredygtige processer ved hjælp af vandbehandling, genanvendelse af vand og optimeret vandhåndtering.

Desuden er der i stigende grad brug for, at løsningerne til at imødekomme disse behov er mere digitale og intelligente. E-pumper fra Grundfos har et integreret eller eksternt variabelt frekvensdrev til applikationer, hvor der er behov for variabel hastighed. Dertil kommer sensorer, algoritmer og tilslutningsmuligheder, som giver en komplet, intelligent løsning – det kalder vi Grundfos iSOLUTIONS. Grundfos iSOLUTIONS leverer praktiske løsninger, der omsætter data til brugbar viden og handling – og sikrer større driftssikkerhed og enkelhed. Det gælder fx inden for dosering, hvor kemikalier tilsættes vandet for at sikre vandkvaliteten. Dosering anvendes overalt i industrien, bl.a. i vandforsyning, industrielt procesvand, vand- og spildevandsrensning samt inden for kemikaliedesinfektion og filtrering. Intelligente doseringspumper kan imødekomme skiftende flowkrav og dermed reducere driftsomkostningerne og kemikalieforbruget.

Grundfos kan hjælpe med alt inden for industriel vandbehandling og samarbejder med OEM-systembyggere om optimering af systemer og anlæg. Grundfos kan også levere unikke løsninger via OEM-systembyggere, som tilfører værdi til dine processer. Det gælder især temperaturregulering af køletårne og kedelanlæg, hvor vi samarbejder med systembyggere inden for køling og kedler og integrerer intelligente løsninger, der sikrer et fuldt optimeret anlæg. Fordelen er en konstanttrykpumpe, der leverer procesvand til bestemt udstyr eller hele køle- og varmenetværket.  Dette kan gøres med et integreret VFD, så du sparer plads i køleenheden og ikke behøver at installere et eksternt variabelt frekvensdrev.

Hvilke andre intelligente løsninger kan Grundfos tilbyde læskedrikproducenter? Grundfos tilbyder også pumper med markedets mest effektive motorer til applikationer og processer som fx: 

 • vandindtag 
 • kedelfødeanlæg 
 • industriel køling 
 • vaskeanlæg 
 • behandling af industrielt procesvand 
 • rensning og genbrug af industrielt spildevand.

Grundfos tilbyder også alle slags kemidoseringsløsninger, herunder pH-korrektion og desinfektion, til CIP-processer, som er vigtige i læskedrikbranchen.

Vi tilbyder et unikt udvalg af tjenester og løsninger, der løser læskedrikproducenternes udfordringer gennem: 

 • Forbedret anlægsstyring samt lavere kemikalieforbrug i anlæg til rengøring af flasker og dåser 
 • Pumpeovervågning for at reducere nedetid og undgå nedbrud 
 • Integreret elektronik, der reducerer behovet for eksterne styreskabe og ledninger i et udfordrende fabriksmiljø 
 • Optimeret trykforøgeranlæg og kemisk fødeanlæg 
 • Optimeret rengøring og driftssikkerhed samt lavere vand-, energi- og kemikalieforbrug. 

Vi har også serviceydelser til optimering, der kan analysere pumpe- og anlægsdriften og identificere forbedringspotentialet på fabrikken. Vores Energy Checks og Audits viser, hvor du med fordel kan opgradere til mere energieffektive løsninger, overvågning i realtid, fjernstyring og anlægsoptimering, så du får et mere effektivt anlæg, mens tilstandsovervågning kan reducere vedligeholdelse og nedetid.

Vores intelligente systemer og løsninger hjælper læskedrikbranchen med at gøre produktionen mere bæredygtig, så virksomhederne kan nå deres klimamål.

Hvis du vil vide mere om Grundfos' løsninger til industrielle processer, så prøv vores kurser i Ecademy.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 1
Sluttid
Sluttid: 12 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær