Viden om grundvandet

92 - Forstå vores grundvand

Har du tænkt over vandet under dine fødder – vores grundvand? Vi har talt med professor Anders Vest Christiansen fra Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet for at høre mere om grundvandet – og hvorfor vi ikke kan tage det for givet.

Start kursus

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 5
Sluttid
Sluttid: 25 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende

Kursusoversigt

00:04:07

Grundvandet - Hvad er det og hvordan er det opstået

Det starter med en dråbe regn, der rammer jordens overflade, hvorefter vandet siver ned i jorden og danner de grundvandsmagasiner, vi udnytter til egne formål. Hør professor Anders Vest Christiansen forklare, hvordan grundvandsmagasiner dannes.

00:03:11

Grundvandet - Hvorfor er det så nyttigt?

Når vandet siver ned gennem de forskellige lag i undergrunden, renses det på naturlig vis, og hvor meget det renses af de forskellige lag, afhænger af de geologiske forhold. Hør professor Anders Vest Christiansen fortælle om, hvorfor grundvandet opfylder så mange af vores livsvigtige behov.

00:05:08

Grundvandet - Hvordan finder vi det?

Historisk set har folk bosat sig tæt på tilgængeligt ferskvand, fordi vand er livsvigtigt. Hør professor Anders Vest Christiansen fortælle, hvilken rolle grundvandet har spillet for bosættelser, og hvilke værktøjer og teknologier man i dag bruger til at finde og forvalte grundvandsressourcerne.

00:03:09

Grundvandet - Vil det altid være der?

Overudnyttelse af grundvandsressourcerne er et stort problem, og meget af det anvendes til kunstvanding for så at fordampe igen. Og klimaforandringerne påvirker også grundvandsmængden. Hør professor Anders Vest Christiansen fortælle om, hvilke trusler der er mod grundvandsreserverne.

00:03:59

Grundvandet -Hvordan passer vi på det

Grundvand er i bund og grund en bæredygtig ressource, hvis det forvaltes ordentligt. Bæredygtig brug kræver viden om undergrunden og viden om de forskellige trusler mod grundvandet. Hør professor Anders Vest Christiansen forklare, hvad der er på spil – og hvordan vi kan gøre mere.

Test din viden

Besvar et par spørgsmål for at teste det, du har lært