Vand til fødevareproduktionen

At finde vand og transportere det derhen, hvor der er brug for det har længe været en udfordring for fødevareproduktionen. Hør professor Søren Rud Keiding fortælle om de udfordringer, vi står overfor, når vi skal finde vand til vores fødevareproduktion.

Det er en enorm udfordring at finde kilder til vand.

Selvom vi i oldtiden brugte floder og vandløb til fødevareproduktion - - og stadig gør det visse steder i verden, f.eks. langs Nilen og andre større floder, - - er den mest pålidelige og vigtige kilde til flydende vand grundvand.

Grundvandet er skjult, ikke let at finde og ikke let at indvinde. Så når vi indvinder flydende vand fra grundvandsmagasinerne, - - er vi nødt til at være forsigtige for at beskytte de grundvandsmagasiner, vi har, - - og også for at sikre, at vi ikke forårsager vandmangel i miljøet. Grundfos har altid været meget engageret i - - forvaltningen af grundvandsressourcerne, - - i at pumpe dem op og opretholde dem og også i at beskytte dem mod forurening.

70 % af det vand, vi bruger i dag, bruges i fødevareproduktionen. Det meste af vandet fordamper fra planternes grønne blade, - - og der bygges meget lidt ind i de nye molekyler, vi skaber. Det kræver 200 vandmolekyler at konvertere ét CO2-molekyle til biomasse. Der bruges store mængder vand til risproduktion.

Det anslås, at halvdelen af det vand, vi bruger i fødevareproduktionen, - - faktisk bruges til risproduktion. En fremtidsdrøm kunne være, at vi ud over at tage - - én plantes gode egenskaber for vandudnyttelse og flytte dem til en anden - - kunne gøre det samme med gødningsstoffer. Planter har en meget effektiv optagelse af kvælstof fra luften.

Så de bruger dybest set luftbårne gødningsstoffer. Nogle planter, f.eks. sojabønner, har brug for en masse gødning. Hvis det var muligt at kombinere disse egenskaber, - - kunne man forestille sig fremtidige afgrøder og planter, - - der udnyttede gødningsstofferne langt mere effektivt - - og dermed brugte mindre energi. Så vi kan begrænse vandforbruget, og vi kan begrænse den mængde energi og gødning, der bruges, - - og så kan vi håbe på, at vi bliver i stand til at producere flere fødevarer i fremtiden - - på en mere bæredygtig måde. 

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 6
Sluttid
Sluttid: 30 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær