Sådan påvirker vi vandets kredsløb

Vandet kredsløb og vand generelt er forudsætningen for alt liv. Vores handlinger påvirker i stigende grad vandets kredsløb. Hør professor Søren Rud Keiding fortælle om betydningen af vandets kredsløb.

Vandets kredsløb og vand generelt er forudsætningen for alt liv.

Så hvis vi forstyrrer vandets kredsløb, gør vi livet mere besværligt. Der er vandmangel, der er urbanisering, der er klimaændringer. Alle disse faktorer påvirker vandets kredsløb og dermed menneskers liv.

Så det, der motiverer Grundfos og forskere over hele verden, - - er at finde måder til at sikre bæredygtig brug af vand, - - især i de områder, hvor der er vandmangel. Så evnen til at flytte vand og beskytte vand - - er igen yderst vigtig i vores bestræbelser - - på at nå FN’s mål for bæredygtig udvikling, Det interessante for mig - - er at forstå, hvordan vi bedst beskytter de vandressourcer, vi har, - - og derudover, hvordan vi finder vand. For der er faktisk en masse vand til rådighed, - - men det er ikke altid tilgængeligt i de former, der passer til vores behov.

70 % af jordens overflade er dækket af vand. 98 % af vandet er saltvand, - - og kun 2 % er således ferskvand. Og af de 2 % - - findes 1,5 % i iskernerne på Nord- og Sydpolen. Kun 0,5 % er ferskvand i form af grundvand og overfladevand. 700 millioner mennesker, - - ca. 10 % af verdens befolkning, lidt mindre end 10 %, - - bor i områder, - - hvor der er vandmangel. Hvis vi ikke handler nu, - - forventer vi, at dette tal vil stige allerede inden for ti år.

Og om få år kan vi ende i en situation, - - hvor to tredjedele af Jordens befolkning bor i områder med vandmangel. Vandet kom til Jorden for 4,5 milliarder år siden, - - men forskerne diskuterer stadig, om Jorden opstod i tør form - eller i våd form. Den tørre Jord blev dannet af klippestykker, - - der kolliderede og samledes til Jorden, - - og senere kom der kometer, til Jorden, som medbragte is. - - Isen smeltede og dannede de verdenshave, vi ser nu.

Andre mener, at Jorden blev dannet i våd form - - i den forstand, at alle disse klippestykker der samledes, - - rent faktisk indeholdt vand, og da Jorden blev dannet, - - blev vandet frigivet og dannede verdenshavene. Uanset hvad, gik der kun nogle hundrede millioner år, - hvilket faktisk er ret kort tid på denne tidsskala, - - før det første liv opstod. Så liv og vand kom faktisk mere eller mindre på samme tid, - - for 4,5 milliarder år siden, her på Jorden. 

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 6
Sluttid
Sluttid: 30 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær