En introduktion til vejret

Få et overblik over de faktorer, der påvirker vejret, og se, hvordan det opstår på vores breddegrader.

Alle på Jorden er påvirket af vejret.

Det kan være fantastisk og spektakulært, men det kan også forårsage store skader.

I denne serie ser vi på de kræfter, der styrer vores planet. Vi forklarer, hvordan meteorologer forudsiger vejret, og hvordan atmosfæren interagerer med havene og solen. Når serien er slut, vil du forstå vores vejr bedre.

Vejret er en blanding af de begivenheder, der hver dag finder sted i atmosfæren. Det meste vejr dannes i troposfæren. Det er den del af atmosfæren, der er tættest på jorden.

Vejr og klima hænger tæt sammen, men det er ikke det samme. Vejret er de kortsigtede ændringer, mens klimaet er det gennemsnitlige vejr over en længere periode.

Så forskellen er dybest set tiden.

Der er tre elementer, som bestemmer vejret:

lufttryk, vanddamp og temperatur.

Disse elementer findes i forskellige kombinationer og påvirker hinanden. Og med disse ingredienser,

kan du skabe alle vejrtyper. Vejret opstår primært, fordi jorden opvarmes forskelligt. Det skyldes solens position i forhold til Jorden og jordoverfladens varierende varmekapacitet.

Det skaber forskelle i lufttrykket.

Når luften opvarmes, bevæger molekylerne sig hurtigere, og trykket stiger. Og omvendt.

Jo mere molekylerne bevæger sig, jo mere varme genererer de.

Når kulde eller varme ændrer luftrykket, begynder luften at bevæge sig. Luft vil altid bevæge sig fra højt

til lavt tryk for at udjævne forskellen. Det er vind.

Det tredje og sidste element er vanddamp.

Uden vanddamp ville der ikke være skyer, regn eller sne. Som sagt, når jorden opvarmes,  opvarmes luften og stiger op i atmosfæren. Når luften stiger, afkøles den. Så kan den ikke indeholde så meget vand.

Den når sit mætningspunkt. Så kondenserer vandet og danner skyer. De kan ende som nedbør i form af regn, sne, slud eller hagl. Vi ser mere på nedbør i en af de andre videoer.

Lad os se på et velkendt vejrfænomen: havbrisen.

I løbet af dagen bliver jorden varm og varmer luften op. Det får luften til at udvide sig, hvilket giver et højere lufttryk i den øvre troposfære over land.

Når luften bevæger sig fra højt tryk til lavt tryk, bevæger den varme luft sig ud mod havet.

Det giver et højt tryk ved havoverfladen, mens der er lavt tryk ved jordens overflade. Det medfører, at der kommer en brise ind fra havet. Luften, der kommer fra havet, er fyldt med vanddamp. Når luften bevæger sig mod land, opvarmes den af den varme jordoverflade.

Det gør luften lettere, hvilket får den til at stige. Når luften afkøles, bliver den mættet med vanddamp, og der dannes en sky.

Det var en meget kort introduction til vejret og de elementer, der skaber det. I den næste video, ser vi på vinden på globalt plan.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 5
Sluttid
Sluttid: 25 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær