Løft af spildevand fra kældre

Læs om forskellige pumpeløsninger til løft af spildevand fra kældre – beholderanlæg over for pumpebrønde.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 2
Sluttid
Sluttid: 22 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær