Spildevandstyper og det rigtige pumpevalg

Forstå de forskellige spildevandstyper, og hvilken pumpe du skal vælge for at håndtere dem enkeltvist.

For at vælge den optimale pumpe til et spildevandsanlæg er det vigtigt at vide, hvilken type spildevand anlægget skal håndtere.  

Dette kursus giver et hurtigt overblik over de forskellige typer af spildevand fra bygninger og kommuner, og anbefaler de pumper, der er bedst egnede til de forskellige udfordringer.     

Formålet med at spildevandsanlæg er at håndtere spildevand, så sundhedsrisici og gener som oversvømmelse af gaderne holdes nede på at absolut minimum.

4 typer spildevand

  • Drænvand
  • Regnvand
  • Gråt spildevand
  • Sort spildevand

Ikke alle spildevandspumper er dog lige velegnet til alle former for spildevand. Der er særlige pumper til bortskaffelse og transport af henholdsvis gråt og sort spildevand. En af de afgørende faktorer er, hvor stor eller lille den fri passage i pumpen er. Jo flere faste stoffer, spildevandet indeholder, desto større fri passage skal der være. Og jo mere flow der kræves, desto større bør passagen være.   

Lad os kigge på spildevandstyperne enkeltvis for at forstå dem og forklare, hvad der kræves af en pumpe for at håndtere det specifikke indhold.  

Drænvand

Drænvand er spildevand uden toiletaffald eller urenheder som papir, bleer og tekstilfibre, der kan medføre tilstopning.

Da der ikke er faste stoffer i drænvand, er en dykpumpe som UNILIFT med halvåbne løbere og 10-12 mm fri passage ideel til opgaven.. Hvis vandet indeholder urenheder, sørger en si ved pumpens tilgang for, at de ikke kan komme ind i pumpen.

Regnvand

Regnvand – også kaldet overfladevand – er mere eller mindre identisk med drænvand. Forskellen er, at regnvandet kan indeholde urenheder som sand og grus. Normalt kræver regnvand også større pumpekapacitet end drænapplikationer.

Hvis en drænpumpe som UNILIFT AP 12 ikke er tilstrækkelig til at levere den nødvendige kapacitet – fx i områder med risiko for kraftig regn – er en pumpe til sort spildevand med større fri passage og større kapacitet det rigtige valg.

Det kunne fx være en SL- eller en SE-pumpe med en større motor og enten en S-tube-løber eller en SuperVortex-løber med 50-100 mm fri passage afhængigt af det ønskede flow.

Gråt spildevand

Gråt spildevand er spildevand uden toiletaffald. Det er typisk udledning fra fx vaskerier, bilvask, afisningsområder i lufthavne eller parkeringspladser, der indeholder opløste eller opslæmmede stoffer såsom tekstilfibre, blade fra træer eller lignende, der kan medføre blokering af en drænpumpe.

Da gråt spildevand kun indeholder små urenheder, kan en pumpe til gråt spildevand som UNILIFT AP35/35 med en fri passage på 30-35 mm være nok til at sikre pålidelig drift. Det afhænger dog af det ønskede flow. Som nævnt tidligere gælder det, at jo højere flowet er, desto større skal den fri passage være.

Hvis det ønskede flow er større end det, en UNILIFT-pumpe kan levere, er en SL-pumpe eller en SE-pumpe med en større motor og en S-tube-løber eller en SuperVortex-løber en god løsning.

Sort spildevand

Sort spildevand er spildevand med affald fra toiletter. Sort spildevand kan stamme fra private husstande, erhvervsbygninger eller pumpestationer i kommunale netværk – og sammensætningen varierer afhængigt af kilden.  

Sort spildevand fra private husstande er vand, der er blevet anvendt i køkkener, badeværelser, toiletter og vaskerum. Spildevandet indeholder ting som toiletaffald, toiletpapir, rengøringsmidler og andre kemikalier med pH-værdier mellem 4 og 9.

UNILIFT-pumper, SL- eller SE-pumper med enten Vortex-løber eller kanalløbere med 50-65 mm fri passage er ideelle til håndtering af sort spildevand fra private husstande.

Hvis den ønskede kapacitet ikke er større end 1-4 liter pr. sekund, er en grinder/-knivpumpe et godt alternativ – fx i tryksatte systemer i tyndt befolkede områder, hvor spildevandet skal løftes op til offentligt kloaksystem.

Forskellen mellem sort spildevand fra private husstande og fra erhvervsejendomme og kommunale pumpestationer er, at indholdet i spildevand fra erhvervsejendomme og pumpestationer ikke nødvendigvis kendes. Her er det ikke ualmindeligt at finde genstande som nylonstrømper, plastposer, bleer, hygiejnebind og handsker i det udledte spildevand.

For at forhindre tilstopning er en pumpe til sort spildevand såsom en SL eller SE med enten S-tube-løber eller SuperVortex-løber med minimum 80 mm fri passage er et pålideligt valg.  

Grundfos' patenterede S-tube-løber er den ideelle løsning til applikationer, der har højst 3 % indhold af tørstoffer og kræver stor fri passage samt en høj hydraulisk virkningsgrad.

SuperVortex-løberen

Den er velegnet til spildevand med et tørstofindhold på højst 5 %. Indholdet kunne være:

  • Store mængder faste stoffer  
  • Store mængder fibre
  • Gasholdigt slam
  • Slibende stoffer

Så det første skridt mod at vælge den optimale pumpe og den rigtige løber er at vide, hvilken type spildevand der skal håndteres.

En god tommelfingerregel er, at jo flere faste stoffer, spildevandet indeholder, eller højere flow applikationen kræver, desto større skal den fri passage i hydraulikken være.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 4
Sluttid
Sluttid: 30 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær