Returløb – sammenligning af præventive metoder

<
>

I denne præsentation vil vi sammenligne tre måder at forebygge returløb på:

 1. Mekaniske eller elektriske ventiler til oversvømmelsessikring
 2. Pumpestationer
 3. Beholderanlæg


VENTILER TIL SIKRING MOD OVERSVØMMELSE
Ventiler til oversvømmelsessikring fås i både mekaniske og elektriske versioner.

 • Mekaniske ventiler til oversvømmelsessikring er udstyret med en flyder, som lukker for røret i tilfælde af returløb.
 • Elektriske ventiler til oversvømmelsessikring er udstyret med en sensorelektrode, som registrerer, når vandet løber retur. Flappen lukkes derefter af en elektromotor.

Fordele

 • Økonomiske
 • Enkle

Ulemper

 • Skal efterses og rengøres med jævne mellemrum
 • Meget følsomme over for sand og faste genstande
 • Ingen brug af sanitære faciliteter, som er sluttet til ventilen til oversvømmelsessikring, i tilfælde af returløb
 • Bør ikke kombineres med drænanlæg til regnvand
 • Bør kun anvendes i sekundære rum uden vigtige tekniske installationer

Forholdsregler

 1. For det første er det meget vigtigt, at ventilerne til oversvømmelsessikring efterses og rengøres regelmæssigt, da de er meget følsomme over for sand og faste genstande i vandet. Hvis der sidder noget fast mellem flappen og røret, kan ventilen ikke lukke ordentligt og dermed ikke forhindre, at der sker en oversvømmelse.
 2. For det andet er det ved returløb ikke muligt at bruge de sanitære faciliteter, der er sluttet til ventilen til oversvømmelsessikring, da kloakvandet ikke kan løbe gennem den lukkede ventil.
 3. For det tredje må regnvandsdræn aldrig sluttes til en ventil til oversvømmelsessikring, da det vil fortsætte med at regne, når ventilen er lukket, hvorved bygningen så vil være ubeskyttet.

Ventilen til oversvømmelsessikring er dermed ikke 100 % sikker og bør kun anvendes til beskyttelse af sekundære rum uden vigtige tekniske installationer.

PUMPESTATIONER
Pumpestationerne kan anvendes som oversvømmelsessikring i stedet for ventiler.

 • Her skal trykrørets højeste punkt ligge over returløbsniveauet for det pågældende sted, ofte ved jordoverfladen eller i gadeniveau.
 • Hvis det modtagende anlæg er under tryk, kan trykrøret tilsluttes uden særlige foranstaltninger.

Ventiler til oversvømmelsessikring fås i både mekaniske og elektriske versioner.

 • Mekaniske ventiler til oversvømmelsessikring er udstyret med en flyder, som lukker for røret i tilfælde af returløb.
 • Elektriske ventiler til oversvømmelsessikring er udstyret med en sensorelektrode, som registrerer, når vandet løber retur. Flappen lukkes derefter af en elektromotor

Fordele ved pumpestationer

 • Maksimal returløbs- og oversvømmelsessikring da dens konstruktion gør det umuligt for vandet at løbe tilbage ind gennem anlægget
 • Ikke følsom over for fedt, sand og faste genstande i vandet
 • Mulighed for brug af sanitære faciliteter i tilfælde af returløb
 • Befæstede arealer, som f.eks. terrasser og parkeringspladser, kan sluttes til en pumpestation og dermed sikres
 • Regnvandsdræn fra tage, facader og altaner kan sluttes til en pumpestation

Den eneste egentlige ulempe ved at anvende en pumpestation er, at den skal placeres uden for bygningen og relativt dybt i jorden, hvilket kan forlænge bygningsfasen og medføre ekstra omkostninger.

BEHOLDERANLÆG
Et beholderanlæg er placeret inde i bygningen og leveres normalt helt samlet og giver mange fordele:

 • Let at installere og let at komme til ved service
 • Anlæggets konstruktion giver maksimal sikring mod returløb og oversvømmelse og er ideel til sikring af elektrisk udstyr og andet udstyr af stor værdi
 • Perfekt kombination af en pumpe- og en oversvømmelsessikringsenhed
 • Er placeret inde i bygningen og leveres som en komplet, samlet enhed
 • Sikrer ubegrænset brug af sanitære faciliteter i bygningen i tilfælde af returløb
 • Kan installeres i en bygnings regnvandsanlæg
 • Ikke følsom over for sand og faste genstande i vandet
 • Om nødvendigt er det muligt at installere et beholderanlæg i en bygnings regnvandsanlæg.