Forebyggelse af returløb

Få en introduktion til de forskellige metoder til forebyggelse af returløb.

Returløb, eller oversvømmelse med spildevand, er det, der sker, når forurenet vand løber tilbage i kloaksystemet og ind i bygningens kælder. I de sidste år har klimaforandringerne og den heraf følgende kraftige regn resulteret i mange både større og mindre oversvømmelser rundt omkring i verden, som for manges vedkommende kunne have været undgået, hvis kloaksystemerne havde været korrekt vedligeholdt eller returløbssikret.

Især tre aspekter gør kraftig regn problematisk i relation til returløb:

 1. For det første regner det på grund af klimaforandringerne oftere i dag end tidligere.
 2. For det andet regner det i længere tid og med større intensitet.
 3. Og for det tredje er afløbskoefficienten for regnvandsbassiner blevet øget, fordi omfanget af befæstede arealer er større end tidligere.

Samlet set øger disse tre faktorer risikoen for oversvømmelse og returløb, og det giver problemer for kloaksystemer over hele verden i form af fx:

 • Kollapsede kloakker – især et problem i byer, hvor gamle kloakker ikke fornyes, eller hvor kloakker udsættes for stigende trafikbelastninger.
 • Blokerede kloakker – et problem, som f.eks. kan være forårsaget af trærødder, fedt, olie, tøj eller skidt fra vejene.
 • Tekniske fejl – f.eks. ved driftsfejl i en pumpestation.

Der er store risici og omkostninger forbundet med returløb og oversvømmelser, og konsekvenserne kan være alvorlige. Og da det er ekstremt svært at forudsige både kort- og længerevarende nedbør, bør rådgivende ingeniører træffe alle relevante forholdsregler ved planlægning af en bygnings kloaksystem og sikre bygningen mod returløb.

I de fleste lande er det alene ejeren af bygningen og arkitekterne/bygningskonstruktørerne, der bærer det økonomiske ansvar i tilfælde af oversvømmelse. Så der er al mulig grund til at kende til metoderne til at undgå returløb.

VENTILER, PUMPESTATIONER OG BEHOLDERANLÆG

Ventiler til oversvømmelsessikring fås i både mekaniske og elektriske versioner.

 • Mekaniske ventiler til oversvømmelsessikring er udstyret med en flyder, som lukker for røret i tilfælde af returløb.
 • Elektriske ventiler til oversvømmelsessikring er udstyret med en sensorelektrode, som registrerer, når vandet løber retur. Flappen lukkes derefter af en elektrisk motor.

Pumpestationerne kan anvendes som oversvømmelsessikring i stedet for ventiler.

 • Her skal trykrørets højeste punkt ligge over returløbsniveauet for det pågældende sted, ofte ved jordoverfladen eller i gadeniveau.
 • Hvis det modtagende anlæg er under tryk, kan trykrøret tilsluttes uden særlige foranstaltninger.
 • Den eneste egentlige ulempe ved at anvende en pumpestation er, at den skal placeres uden for bygningen og relativt dybt i jorden, hvilket kan forlænge bygningsfasen og medføre ekstra omkostninger.

Beholderanlægget er den optimale pumpe- og oversvømmelsessikring.

 • Det placeres i bygningen og leveres normalt komplet samlet.
 • Beholderanlægget er derfor let at installere og desuden let at komme til ved service.
 • Et beholderanlæg giver maksimal sikring mod returløb og oversvømmelse og er ideelt til sikring af elektrisk udstyr og andet udstyr af stor værdi.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 4
Sluttid
Sluttid: 12 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær