Design af spildevandsanlæg

Lær mere om fordelene ved tryksatte spildevandsanlæg

Når man designer et spildevandsanlæg, er der tre typiske situationer, hvor man bør overveje at anvende et tryksat spildevandsanlæg i stedet for et gravitationsanlæg.

 1. Den første situation er, hvor afstanden fra bygningen til hovedkloakledningen er stor.Her kan det være nærmest umuligt at få vandet til at løbe helt ud i hovedkloakledningen.
 2. Den anden situation er, hvor hovedkloakledningen ligger højere end bygningen.
 3. Den tredje situation er, hvor der er store forhindringer mellem bygningen og hovedkloakledningen som f.eks. store veje og bygninger.I alle tre situationer er det meget svært eller sommetider helt umuligt at bruge et traditionelt gravitationsanlæg på grund af de begrænsninger, dette anlæg har.

BYGNING KONSTRUERET MED GRAVITATIONSANLÆG
Her opsamles spildevandet fra de sanitære installationer i bygningens kælder, hvorefter det ved hjælp af tyngdekraften ledes hen til en pumpestation uden for bygningen. I dette tilfælde er det ikke muligt at lede spildevandet hele vejen hen til sin destination ved hjælp af tyngdekraften, da afstanden til hovedkloakledningen er for stor.

Her er det nødvendigt at installere mange gravitationsrør uden forbygningen og det kan være forbundet med vanskeligheder af flere årsager:

 • Der skal installeres inspektionsbrønde
 • Konstruktionstiden forlænges, delvist på grund af den relativt langsommelige rørlægningsproces
 • Der skal foretages en masse udgravningsarbejde, hvorefter de udgravede områder skal retableres og stampes, f.eks. ved befæstede arealer.

En løsning kunne være at anvende et tryksat spildevandsanlæg i stedet for et gravitationsanlæg. 

BYGNING KONSTRUERET MED TRYKSAT SPILDEVANDSANLÆG MED BEHOLDERANLÆG INDE I BYGNINGEN
Det er tydeligt, at mængden af gravitationsrør er blevet reduceret markant i dette eksempel.
Nu ledes spildevandet ved hjælp af tyngdekraften hen til et beholderanlæg, der er placeret i en lille brønd inde i bygningen.
Der er derudover ingen gravitationsrør udenfor, hvilket reducerer omkostningerne markant.Spildevandet pumpes gennem et smalt og fleksibelt trykrør hele vejen hen til hovedkloakledningen.

Fordelene ved denne løsning er indlysende:

 • Der skal graves meget mindre ud, da antallet af gravitationsrør er blevet reduceret markant.
 • Konstruktionstiden er blevet forkortet.
 • Det er ikke nødvendigt at etablere dyre inspektionsbrønde.
 • Anlæggets livscyklusomkostninger er lave, og der er ingen risiko for, at vandet løber retur.
 • Derudover er det muligt at installere trykrørene uden at grave dybe huller.

Det tryksatte spildevandsanlæg er dermed at foretrække i alle tre designsituationer. Og både livscyklusomkostninger og omfanget af det arbejde, der skal udføres, er meget lavere end ved et traditionelt gravitationsanlæg.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 4
Sluttid
Sluttid: 12 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær