Introduktion til spildevand

Lær om de forskellige typer af spildevand i erhvervsbygninger, og om, hvordan man håndterer dem.

Bortledning af spildevand, overfladevand og drænvand er vigtige aspekter for enhver bygning, ikke mindst af hygiejniske årsager.

Lad os kort kaste et blik på de mest almindelige typer spildevand i erhvervsbygninger, som alle skal håndteres forskelligt.

1. SPILDEVAND
Spildevand dækker alle former for vand, hvis kvalitet på en eller anden måde er blevet påvirket af mennesket, og som transporteres gennem et kombineret eller separeret kloaksystem. Herunder har vi:

  • Gråt spildevand er vand fra brusebade, badekar, vaskekummer, vaske, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, gulvafløb og kantinekøkkener.
  • Sort spildevand er vand med et højt indhold af organiske stoffer, primært fra toiletter.
  • Sort og gråt spildevand pumpes eller graviteres ud i kloakken. Ved hjælp af et beholderanlæg eller en pumpebrønd sikres bygningen mod returløb.

2. REGNVAND
En anden form for spildevand er afstrømmet regnvand, som er regnvand fra tage, facader, altaner og andre befæstede arealer.
Når vandet er løbet igennem et groft filter, pumpes eller graviteres det normalt hen til modtageren uden yderligere behandling.

3. DRÆNVAND
Drænvand indsamles fra drænrør, som ligger under kælderniveau rundt om bygningen, og fra indkørsler, haver og drænledninger.
Drænvand pumpes normalt væk, da bygningsdræn ofte ligger under det modtagende kloaksystem.

4. DRÆNVAND FRA SÆRLIGE OMRÅDER
Derudover er der drænvand fra parkeringskældre, parkeringsgarager og områder omkring bilvaskeanlæg m.m. Denne type spildevand kan være forurenet med salt, brændstof og olie.Spildevand fra parkeringsområder og andre områder, der bruges af biler, skal ledes igennem en olie-/brændstofudskiller, inden det pumpes ud i kloaksystemet.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 4
Sluttid
Sluttid: 12 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Middelsvær