Anvendelsesområder for desinfektion af vand

<
>

DESINFEKTION AF VAND I BYGNINGER
Desinfektion af vand er vigtig i bygninger, hvor der anvendes drikkevand, og særligt i bygninger med bruse- og badefaciliteter.
Desinfektion af vand er også af stor betydning på områder, hvor vandtåge sprayes ud i luften, som fx i forbindelse med køletårne og fordampningskondensatorer. I denne præsentation gennemgår og forklarer vi de anvendelsesområder, hvor det er særlig vigtigt at desinficere vand.

 • Spabade
 • Køletårne på tage
 • Springvand
 • Drikkevand
 • Køletårne på tag

Køletårne på tage hjælper med at sprede varmen gennem fordampning. Overskydende aerosoler fra køleanlægget kan føres ud af tårnet af anlæggets ventilatorer.

Der er blevet registreret inficeret aerosoltåge helt op til 6 km fra køletårne. Derfor er desinfektion af vand en meget vigtig del af processen med at designe køleanlæg til placering på tage.

Der er tre temperaturer, man skal være opmærksom på:

 1. Temperaturen i tanken skal ligge på 60° C
 2. Konstruktionstemperaturen ved alle haner skal mindst ligge på 55°C
 3. Konstruktionstemperaturen i cirkulationsledningen skal mindst ligge på 50° C

SPABADE
Vand i spabade indeholder store mængder døde hudceller og snavs fra de personer, der bruger badet.
Ved en ideel formeringstemperatur på omkring 32° C kan vandet i et spabad hurtigt blive en farlig cocktail.

Aerosoler fra det boblende vand kommer let ind i åndedrætssystemet, hvor de øger risikoen for legionellainfektion.
Vandet i spabade indeholder store mængder døde hudceller og snavs fra dem, der bruger badet.

Dette organiske materiale er en fantastisk næringskilde for bakterier i vandet, og ved en vandtemperatur på omkring 32 C° kan vandet i et spabad hurtigt blive en farlig cocktail. Desuden kommer aerosoler fra det boblende vand let ind i åndedrætssystemet, hvor de øger risikoen for legionellainfektion.

SPRINGVAND
Springvand giver ideelle betingelser for bakterievækst.
Vandtemperaturen ligger typisk mellem 25 og 30° C som den omgivende luft.
Springvandet skaber aerosoler, som kan sprede sygdomme i områder med tæt trafik, som f.eks. shoppingcentre, lufthavne, hoteller og forlystelsesparker.

Springvand giver ideelle betingelser for bakterievækst, da vandtemperaturen typisk ligger mellem 25° C og 30° C som den omgivende luft. Springvandet skaber aerosoler, som kan sprede sygdomme i områder med tæt trafik, som f.eks. shoppingcentre, lufthavne, hoteller og forlystelsesparker.

DRIKKEVANDSANLÆG
Ved design af et anlæg er det vigtigt, at man er meget opmærksom på følgende fire områder:

 • Vandtemperatur
 • Dimensionering af tank og rør
 • Valg af materiale til tank og rør
 • Isolering af tank og rør

I et drikkevandsanlæg er det meget vigtigt, at anlægget er konstrueret korrekt for at undgå legionella i vandet.
Der er tre temperaturer, man skal være opmærksom på:

 1. For det første skal temperaturen i tanken ligge på 60° C.
 2. For det andet skal konstruktionstemperaturen ved alle haner mindst  ligge på 55° C
 3. For det tredje skal onstruktionstemperaturen i cirkulationsledningen mindst ligge på 50° C

DIMENSIONERING AF TANK OG RØR
Undgå at overdimensionere tankene. Overdimensionerede tanke og rør kan forårsage stillestående vand med gode vækstbetingelser for bakterier.
Det er også vigtigt at kontrollere, at drikkevandsanlæggene er dimensioneret korrekt. Overdimensionerede tanke og rør kan forårsage stillestående vand med gode vækstbetingelser for bakterier.

 • Overvej at udskifte vandtanken med en varmtvandsveksler uden vandbeholder.
  Undgå døde ender i anlægget.
 • Man kan også overveje at udskifte vandtanken med en varmtvandsveksler uden vandbeholder
 • Og endelig er det vigtigt at undgå døde ender i anlægget

VALG AF MATERIALER TIL TANK OG RØR

 • Ikke-korroderende materialer
 • Begræns brug af plastmaterialer
 • Brug kun godkendte materialer af høj kvalitet
 • Man kan også overveje at udskifte vandtanken med en varmtvandsveksler uden vandbeholder
 • Og endelig er det vigtigt at undgå døde ender i anlægget

ISOLERING
Endelig er der isolering, hvis primære formål er at holde varmt vand varmt og koldt vand koldt.

 • I et ideelt designet anlæg burde alle varmtvandsrør og -tanke isoleres for at undgå varmetab.
 • Isoler også alle koldtvandstanke og -rør for at undgå opvarmning af det kolde vand.
 • Og isoler aldrig kolde og varme vandrør sammen.
 • Isoler hvert rør for sig for at holde det kolde vand koldt og det varme vand varmt.