Opnå bedre driftseffektivitet og anlægsstyring med Grundfos Utility Analytics

Understand how Grundfos Utility Analytics activates the data in your system and subjects it to data analysis. The software opens a world of improvements and possibilities that significantly strengthen a water utility’s ability to MONITOR, DIAGNOSE, PREDICT and PLAN, with these modules feeding into a CITY overview for the entire water and wastewater network infrastructure.

Det anslås, at kun 1 % af de tilgængelige data anvendes effektivt. Ved at aktivere dataene i dit vandforsyningsanlæg og analysere dem får du et helhedsorienteret overblik over hele nettets infrastruktur. 

I dette modul lærer du, hvordan Grundfos Utility Analytics-softwaren hjælper dig med at opnå dette.

Vores webbaserede softwareløsning giver dig værdifulde oplysninger og analyser ved hjælp af dine, GIS-data, SCADA-data, faktureringsdata, arbejdsordredata, andre værdifulde data om forsyningsnettet og skaber et fælles datalandskab, der hele tiden opdateres. 

Dataene analyseres og giver tilsammen indsigter, komplekse nøgletal og auditerbare rapporter. Derefter kan du gøre noget for at øge nettets driftseffektiviteten og bestemme, hvilke investeringer der er nødvendige for at opnå specifikke forudbestemte målinger. Softwareløsningen er cloudbaseret, hvilket betyder, at den ikke skal installeres eller integreres med andre systemer. Dataene bevæger sig kun i én retning, og du har altid fuld kontrol over dine data, hvilket betyder, at analysen er forbundet med det højeste niveau af datasikkerhed. Ved at implementere den webbaserede Grundfos Utility Analytics-software åbner du op for forbedringer og muligheder, der i væsentlig grad styrker dit forsyningsselskabs evne til at ... overvåge, forudsige, diagnosticere og planlægge, og det hele vises i en byoversigt.

Lad os se nærmere på disse fire moduler:

OVERVÅGNING – for at øge driftseffektiviteten i realtid.
Du lytter effektivt til dit forsyningsnet og kan reagere i realtid på vandtab og andre begivenheder. Overvågningsmodulet forbinder hændelser med vedligeholdelse af nettet døgnet rundt hele året, hvilket sikrer, at du har et komplet billede af anlægget og forbrugernes adfærd. Du vil også kunne kvantificere vandtab og andre vigtige indikatorer i dine distributionszoner med henblik på prioritering.

FORUDSIGELSE giver dig mulighed for at lære af dit anlæg.God planlægning bygger på præcise forudsigelser, og det er nødvendigt for at være et skridt foran hændelser som lækager og rørbrud. Forudsigelsesmodulet holder styr på dine vandtab og reducerer risikoen for manglende vandforsyning til forbrugerne.

DIAGNOSTICERING skaber forståelse som grundlag for handlinger. Mens monitormodulet giver dig et overblik i realtid, og forudsigelsesmodulet gør det muligt at drive anlægget og planlægge proaktivt, giver diagnosticeringsmodulet dig den altafgørende forståelse af faktorer, der forbedrer nettets ydelse og vandkvaliteten samt reducerer energiforbruget.

PLANLÆGNING hjælper dig med at prioritere og planlægge din tid, din plads og dine investeringer
Planlægningsmodulet gør det muligt at optimere både kort- og langsigtede prioriteringer og dermed forbedre forsyningsanlæggets samlede drift. Strategiske beslutninger og planlægning af investeringer baseres derefter på beregninger, sammenligninger, forudsigelser og diagnoser. Hvert af disse moduler indeholder en række værktøjer, der forbedrer anlægsstyringen. Lad os nu se på eksemplet med diagnosticering af lækager, og hvordan softwareværktøjet Grundfos Utility Analytics kan anvendes. 

Store mængder ikke-indtægtsgivende vand (NRW) er skadeligt for vandforsyningens økonomiske, miljømæssige og offentlige image. Det er imidlertid vanskeligt at beslutte, hvad der er den bedste fremgangsmåde til at reducere NRW. 

Lad os se på, hvilken effekt det ville have på vandforsyningens langsigtede lønsomhed, hvis du løbende kunne aflæse og handle på faktiske NRW-niveauer – zone for zone – og dermed afhjælpe lækager og øge vedligeholdelsen af rørnettet.
Vandbalance er et værktøj i diagnosticeringsmodulet, som er en biblioteksbaseret standardstruktur til vandauditering, som overholder IWA's regler, og som foretager en grundig, automatiseret diagnosticering, NRW-reduktion og anlægsstyring.

Det viser en opdeling af den zonebaserede vandbalance, såsom reelle tab, godkendt faktureret forbrug, angivelige tab, uautoriseret forbrug og NRW, inden for en meningsfuld tidsramme, som er kompatibel med dine data.
Vandbalanceanalysen vil hurtigt vise dig, hvilke zoner der har højere NRW med en tydelig opdeling af, hvordan det hele hænger sammen: rørlækage, ikke-faktureret forbrug og fejl i forbrugsmålere. Dette er yderst nyttigt, når man prioriterer forskellige handlinger og investeringer såsom reparation og udskiftning.

Grundfos Utility Analytics-softwaren sikrer fordele på strategisk, taktisk og operationelt niveau i din vandforsyning, som dækker mennesker, forsyningsnet og zoner. Lad os se på, hvordan dataene fra de fire tidligere beskrevne moduler skaber en byoversigt:

BYOVERSIGTEN giver alle mulighed for at se og forstå det store billede. Almindelige brugere kan visualisere og forstå vandforsyningens vigtigste KPI'er og indikatorer. Dataene og analyseresultaterne fra alle fire moduler vises på 3D-kort, hvor man kan se zoneinddelte KPI'er og målinger, ydelse og fysisk infrastruktur for individuelle ledninger i nettet samt forbrugsadfærd baseret på demografi og bygningsinfrastruktur.

Modulerne indeholder mange værktøjer, som hjælper dig med at opnå disse fordele. Hvis du gerne vil vide, hvilke muligheder du får, når de tilgængelige data i dit forsyningsnet anvendes effektivt, skal du kontakte Grundfos.
Den samme Grundfos Utility Analytics-software med samme moduler og værktøjer anvendes også til spildevandsnet.

Lad os opsummere, hvad vi har gennemgået i dette modul:
Hvordan vi aktiverer dataene i dit system og viser dem, så du kan se merværdien ved at optimere driften
Hvordan du får konklusioner baseret på data og får adgang til detaljerede data med henblik på analytiske formål
Hvordan du kan overvåge, forudsige, diagnosticere og planlægge baseret på dataanalyse
Hvordan dette kan øge driftseffektiviteten i realtid, hjælpe dig med at lære af dit anlæg og handle på dataene samt planlægge din tid og dine investeringer, for eksempel for at reducere lækage, forbedre vandstyringen og øge rørnettets effektivitet
Hvordan alle kan visualisere og forstå vandforsyningens ydelse og KPI'er

 

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 5
Sluttid
Sluttid: 25 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Avanceret