8 spørgsmål Avanceret

ECADEMY-test

21 - Vandforsyning

Denne kursustest indeholder 8 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 1 af 8 Avanceret

1 Hvad skal zonerne forsynes med for at sikre et fast sætpunkt med konstanttryk ved afløbet?

Spørgsmål 2 af 8 Avanceret

2 Hvad kaldes Grundfos' intelligente pumpeanlægsløsning

Spørgsmål 5 af 8 Avanceret

5 Hvad er let at lokalisere ved hjælp af DMA'er?

Spørgsmål 6 af 8 Avanceret

6 Hvad står forkortelsen DMA for?

Spørgsmål 8 af 8 Avanceret

8 Hvad er placeret på kritiske trykpunkter på vandforsyningsnettet for at etablere DDD?

Spørgsmål 8 af 8 Avanceret

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 21 - Vandforsyning

Opnåede badges:

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 21 - Vandforsyning test denne gang

Correct
01.
Q: Hvad skal zonerne forsynes med for at sikre et fast sætpunkt med konstanttryk ved afløbet?
A: En trykforøgerpumpe eller en trykreducerende ventil
Correct
02.
Q: Hvad kaldes Grundfos' intelligente pumpeanlægsløsning
A: Demand Driven Distribution
Correct
03.
Q: Hvad er formålet med et vandtårn?
A: At sikre, at vandet i forsyningsnettet er under tryk
Correct
04.
Q: Hvordan kan et vandtårn bevares uden at påvirke det nødvendige forsyningstryk?
A: Ved hjælp af en lille trykforøgerpumpe, der forsyner tanken med vand, og en tovejs hydraulisk styret reguleringventil, som fjerner vand fra tanken
Correct
05.
Q: Hvad er let at lokalisere ved hjælp af DMA'er?
A: Lækager
Correct
06.
Q: Hvad står forkortelsen DMA for?
A: District Metering Area
Correct
07.
Q: Hvordan skaber man et DMA?
A: Ved at lukke ventilerne i distributionsnettet for at skabe en zone og installere flowmålere, hvor ventilerne er åbne, for at registrere mængden af vand, der tilføres og fjernes fra DMA'en
Correct
08.
Q: Hvad er placeret på kritiske trykpunkter på vandforsyningsnettet for at etablere DDD?
A: Loggere til sensordata