8 spørgsmål Avanceret

ECADEMY-test

21 - Vandforsyning

Denne kursustest indeholder 8 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 4 af 8 Avanceret

4 Hvad skal zonerne forsynes med for at sikre et fast sætpunkt med konstanttryk ved afløbet?

Spørgsmål 6 af 8 Avanceret

6 Hvad står forkortelsen DMA for?

Spørgsmål 8 af 8 Avanceret

8 Hvad er let at lokalisere ved hjælp af DMA'er?

Spørgsmål 8 af 8 Avanceret

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 21 - Vandforsyning

Opnåede badges:

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 21 - Vandforsyning test denne gang

Correct
Q: Hvordan skaber man et DMA?
A: Ved at lukke ventilerne i distributionsnettet for at skabe en zone og installere flowmålere, hvor ventilerne er åbne, for at registrere mængden af vand, der tilføres og fjernes fra DMA'en
Correct
Q: Hvad er den mest effektive måde at drive et vandforsyningssanlæg på?
A: Ved hjælp af et proportionalt trykstyringssystem
Correct
Q: Hvad sker der med reguleringsventilen, hvis trykket i nettet bliver for lavt?
A: Reguleringsventilen åbnes for at opretholde minimumstrykket i forsyningsnettet
Correct
Q: Hvad skal zonerne forsynes med for at sikre et fast sætpunkt med konstanttryk ved afløbet?
A: En trykforøgerpumpe eller en trykreducerende ventil
Correct
Q: Hvad er et resultat af inddeling i trykzoner?
A: Hovedstationen og det meste af forsyningsnettet kører med meget lavere tryk
Correct
Q: Hvad står forkortelsen DMA for?
A: District Metering Area
Correct
Q: Hvordan kan et vandtårn bevares uden at påvirke det nødvendige forsyningstryk?
A: Ved hjælp af en lille trykforøgerpumpe, der forsyner tanken med vand, og en tovejs hydraulisk styret reguleringventil, som fjerner vand fra tanken
Correct
Q: Hvad er let at lokalisere ved hjælp af DMA'er?
A: Lækager