Artikel

En bedre måde at håndtere husholdningsspildevand på

Spildevand fra private husstande er noget, man helst ikke vil tænke på. Normalt forsvinder det bare ned i afløbet. Men nogle gange kan spildevandsanlægget blive overbelastet, hvilket kan forårsage tilbageløb. Det kan fx resultere i skader på indbo og medføre risiko for dannelse af skimmelsvamp. Derudover kan vandret pumpning af spildevand over længere afstande være kompliceret og dyrt. Heldigvis findes der løsninger, som kan gøre det lettere at bortpumpe sort spildevand fra private husstande.

Overbelastning af afløbssystemer er en væsentlig årsag til tilbageløb

På verdensplan er hyppigheden af oversvømmelser og nedbør steget med 50% siden 1980, hvilket betyder, at antallet af vandrelaterede forsikringsskader er steget med 72% (a).

 

Oversvømmelser i hjemmet pga. tilbageløb fra afløbssystemet kan give alvorlige skader og har store konsekvenser for beboerne, bl.a. skade på indbo og risiko for skimmelsvamp. Desuden er det ikke altid, at forsikringsselskabet er villig til at dække skaderne.

Utilstrækkelige installationer bliver overbelastet

Oversvømmelse har tre primære årsager: kraftig regn, brud på rørføring eller høj grundvandsstand. Oversvømmelser i hjemmet skyldes som regel, at rørene i afløbsinstallationen ikke kan håndtere de store mængder vand.

Hvad gør en installation utilstrækkelig?

  • Der er ikke installeret tilbageløbsstop/kontraventil
  • Forkert dimensionering af spildevandsanlægget En brønd er fx for lille til at kunne håndtere meget store regnmængder
  • For lille pumpe Hvis pumpen er for lille til at kunne håndtere fx kraftig nedbør.

Reducér risikoen for oversvømmelse og undgå ekstraomkostninger

Der findes flere pumpeløsninger, som hurtigt og effektivt kan fjerne spildevand, så man undgår forurenet spildevand i hjemmet og udgifter til rengøring og renovering. Følgende løsninger opfylder kravene til spildevandsudledning og kan leveres som både reaktive og proaktive faste installationer med tilbageløbssikring:

  • MULTILIFT beholderanlæg
  • UNILIFT CC kælderpumpe
  • Multibox nødhjælpskasse
  • Præfabrikeret pumpebrønd med pumpe og kontraventil.

 

Transport af spildevand over lange afstande kan være en udfordring

Det kan være vanskeligt at transportere spildevand over lange afstande i landlige eller kuperede områder. Hvis der ikke er uhindret udløb til kloaksystemet, hvilket ofte er tilfældet i sommerhuse i landområder eller nybyggeri, kan spildevandet ikke bortledes på en effektiv måde. Korrekt tilslutning af rør til det offentlige kloaknet kan være en bekostelig affære.

Grundfos leverer også gennemprøvede løsninger, designet til at håndtere vandret pumpning med lavere installations- og driftsomkostninger. Med et indbygget knivsystem er vores UNILIFT APG konstrueret til effektivt at pumpe sort spildevand både lodret og vandret og transportere husholdningsspildevand ud til kloaknettet - selv over længere afstande. 

Læs mere om pumpekrav til husholdningsspildevand

Besøg vores Ecademy, og læs mere om pumpeproblemer i forbindelse med bortledning af rent eller gråt vand, fjernelse af spildevand (selv hvis det indeholder fibre) eller håndtering af kloakvand, herunder spildevand fra toiletter.

Kilder

(a) https://www.publichealth.com.ng/sewer-backup-health-risks-and-side-effects/
https://www.waterdamagedefense.com/pages/water-damage-by-the-numbers
https://www.youtube.com/watch?v=IrtgEwNBY7c