Litteratur

Kølevandssystemer står over for et paradigmeskift

Grundfos Distributed Pumping er en revolution inden for kølesystemer og et stort skridt mod decentraliserede pumpesystemer. Grundfos Distributed Pumping gør det let at indregulere køleanlæg og optimere komforten for bygningens brugere, samtidigt med at det reducerer det samlede energiforbrug.

Hvorfor er det nødvendigt med Distributed Pumping?

Stigende efterspørgsel på kølevandssystemer

I de seneste to årtier er efterspørgslen på kølevandssystemer fordoblet, mens verdens energiforbrug forventes at stige med 25% inden 2050. Med det in mente, er det afgørende at vores kølevandssystemer bliver mere energieffektive.

Spar op til 54% med Distributed Pumping

Mange bygninger bruger centraliserede og ineffektive kølesystemer. Ved at udskifte indregulerings- og kontrolventiler med distribuerede pumper kan den totale energiudladning for kølevandscirkulationen reduceres med helt op til 54%.

Halvdelen af verdens kølevandspumper kører på højeste hastighed

Omkring 45% af verdens kølevandspumper kører konstant på højeste hastighed, selvom der ikke er behov for det.3 I gennemsnit har en pumpe i et kølevandssystem kun behov for at køre på det maksimale ydelsesniveau i 1-3% af dens samlede levetid.

Mange kølesystemers ineffektivitet skyldes en kombination af overtryk og lavt Delta T. Dette skyldes ofte dårlig idriftsættelse og ineffektiv pumpestyring. I denne video kan du lære, hvordan Grundfos Distributed Pumping minimerer energiforbruget og optimerer indeklimaet.De typiske udfordringer ved kølevandssystemer

Mange bygninger bruger stadig ineffektive og gamle kølevandssystemer. Og det kan både resultere i forringet pumpestyring og lav Delta T, mens det også betyder, at man ikke kan overholde bygningens energiregler.

Typisk skyldes det, at pumper der er dimensioneret efter det maksimale flow og tryktab, kører for hurtigt. Det resulterer i, at kontrol- og indreguleringsventilerne drosler flowet og trykket, hvilket svarer lidt til at styre en bil, mens håndbremsen er trukket. 

Dårlig idriftsættelse og pumpestyring medfører også et for stort energiforbrug, hvilket øger risikoen for bøder, fordi bygningen ikke lever op til specifikke energikrav. Bygningens beboere vil også opleve en forringelse af indeklimaet.  

Optimer dit kølevandssystem

Når du energioptimerer et erhvervsbyggeri, vil fokusset ofte være på energisystemer som for eksempel kølere og kedler. Men energidistributionen har en lige så stor indflydelse på det samlede energiforbrug og bør derfor også prioriteres.

Man kan for eksempel installere et kølesystem, der bruger intelligente pumper på hver etage i bygningen for at opnå den optimale energifordeling. Det eliminerer også behovet for ventiler, da trykket leveres lige præcis hvor det er nødvendigt. 

Ved at udskifte ventilerne med pumper, vil man sikre optimalt tryk og flow i hver slutenhed. Med et behovsdrevet system sikrer man samtidigt en nem idriftsættelse, der automatisk indregulerer systemet gennem bygningens levetid, en forbedret Delta T og et lavt pumpetryk. Samlet set resulterer løsningen i et markant lavere energiforbrug.

Løsningen

Distributed Pumping er et nyt pumpeprincip til kølevandssystemer. Løsningen kræver ingen kontrol eller indregulering, og behøver heller ikke PICV-ventiler, da disse erstattes af intelligente pumper som Grundfos MAGNA3. Det samlede tryk i systemet er derfor markant lavere, fordi hver pumpe genererer præcis det tryk, der er behov for.

Ud over denne løsning udskifter vi også den primære pumpe med en intelligent pumpe i mindre format, som Grundfos TPE3, der giver betydelige CAPEX-besparelser og et væsentligt lavere energiforbrug. 

Kort sagt er Grundfos Distributed Pumping markedets bedste løsning, når det gælder cirkulering af kølevand i HVAC-systemer. Den skåner dig både for unødvendige driftsomkostninger, lang idriftsættelsestid og højt energiforbrug, og giver dig mulighed for at få et kølevandssystem, der minimerer energiomkostningerne og sikrer et langt mere behageligt indeklima i dit erhvervsbyggeri.

Podcast: Grundfos Distributed Pumping

I dette afsnit møder du Pete Korzeniewski, Business Development Manager hos Grundfos, som taler dig igennem HVAC-systemer og Grundfos Distributed Pumping. Du kan blandt andet høre ham forklare, hvordan vi bør skifte fokus og satse på energifordeling, når erhvervsbygningernes kølevandssystemer skal effektiviseres.


Du kan høre flere podcasts fra Grundfos Commercial Building Services – på din foretrukne platform. 

Se vores løsninger inden for Distributed Pumping

Grundfos Distributed Pumping gør det let at indregulere kølesystemer og skaber et komfortabelt indeklima ved at udskifte indregulerings- og kontrolventiler med intelligente pumper.

Takket være Grundfos Distributed Pumping kunne Singapores store universitetsbygning, Ngee Ann, reducere det samlede energiforbrug med 54% og øge Delta T med 28%. Samtidigt fik de studerende et langt bedre indeklima.

KILDER

Kilder1: Global cooling report; International Energy Agency, June 2020 https://www.iea.org/reports/cooling

Kilder2: Grundfos Case Ngee Ann Polytechnic (Polytechnic Block 22), energy savings calculation of Distributed Pumping compared to conventional system

Kilder3: Seasonal load changes, when calculating Energy Efficiency Ratio EER and Integrated Part Load Value IPLV for chilled water systems

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Andre relaterede artikler og indsigter

Find relaterede artikler med forskning og indsigter fra Grundfos.