Litteratur

Er varmepumper klar til at opfylde EU's klimamål?

Skiftende krav kræver nye, innovative varmeløsninger. Her kan du se, hvordan valget af de rigtige varmepumpekomponenter kan hjælpe dig med at være på forkant med udviklingen.

Da EU har forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med 80 % i 2050, strammer politiske beslutningstager kravet om at anvende løsninger, der benytter fossil-frie brændstoffer til opvarmning, afkøling og varmt vand.

Faktisk udgør opvarmning og køling 50 % af Europas energiforbrug. Derfor er der et enormt behov for varmepumper med potentiale til at spare 16,1 % af det samlede energiforbrug i EU. Med en full-scale implementering af varmepumper, kan elmixet opfylde halvdelen af EU's CO 2 reduktionsmål for 2030.

Behovet for varmepumper vil stige i fremtiden

Flere og flere installatører kræver elbaserede varmepumper. Der forventes en fordobling i salget af varmepumper inden for de næste tre år.

Samtidig kræves der et højt flow, for at varmepumper kan fungere korrekt og effektivt. Kedel- og varmepumpeproducenterne presses til at udvikle varmeløsninger, som er afhængige af et flow, der er tilstrækkeligt højt og samtidig sikrer en stabil og energieffektiv integration i både varmepumper og kedler.

Varmepumpeenhederne skal være fleksible og tilpasningsdygtige

Fremtidens varmepumpe skal med andre ord være fleksibel og effektiv. Alligevel kæmper kedel- og varmepumpeproducenterne ofte med varmepumpeenheder med flere komponenter og deres begrænsede fleksibilitet. En komponent til én varmeløsning er måske ikke lige så let at installere i en anden varmepumpemodel.

CHBL-varmepumpeenheden (Compact HydroBlock Large) sparer værdifuld tid til HVAC på produktions- og samlebåndet ved at reducere det nødvendige antal komponenter og sikre fuld integration med alle varmepumper. Da den passer til alle små og mellemstore cirkulationspumper, giver den et højt flow og gør det muligt at anvende den komplette række af relevante pumpehoveder med forskellige pumpetyper.

Den integrerede tilslutning til ekspansionsbeholderen fjerner behovet for flere tilslutninger i resten af anlægget, hvilket forenkler designet og gør det mere kompakt.

Kedel- og varmepumpeproducenter kan spare omkostninger i det lange løb

Da 80 % af varmepumpeløsningen produceres ét sted, er forskellige komponenter, såsom udluftningsventil, PRV, sensor eller afløb, allerede integreret i CHBL, hvilket reducerer risikoen for forsyningskæden og installationstiden på stedet betydeligt.

CHBL er en integreret og fleksibel hydraulisk løsning til varmepumper

CHBL

CHBL med RV20-returventil

RV20 Returventil

CHBL har gennemgået omfattende test for at sikre et kvalitetsprodukt i dag og reducere de omkostninger, der måtte opstå i morgen. Denne fremgangsmåde gør det muligt for kedel- og varmepumpeproducenter at drage fordel af følgende fordele:

  • En forudindstillet funktionalitet, der er indbygget i enheden
  • Mindre pladskrav i det komplette varmeanlæg
  • Betydelige omkostningsreduktioner (f.eks. samlebånd og vedligeholdelse)
  • Gentagende kvalitetstest til perfektion
  • God energiøkonomi.
  • En forenklet forsyningskæde (én leverandør)

Kontakt os, hvis du vil ønsker at høre mere om de kommercielle vilkår eller købe Grundfos-pumper til OEM-producenter.