Udforsk

Når pumperne bliver ældre, stiger driftsomkostningerne

Pumpeydelsen falder, efterhånden som pumperne bliver ældre. Med lavere virkningsgrad stiger energiomkostningerne. Denne proces er uundgåelig og ubarmhjertig. Vandværkerne lægger ofte ikke mærke til dette eller tager ikke højde for det – for hvad er problemet, hvis grundvandet opfylder behovet?

Virkeligheden er, at omkostningsfordelene er håndgribelige – og kun synlige, hvis vandværket har adgang til de korrekte data. Og det er ikke nok at tjekke pumpens typeskilt eller antage, at pumpekurverne fra den aldrende pumpe stadig gælder. Grundfos leverer en online kurvegenerator, som gør det muligt at generere de aktuelle Q/H- og effektivitetskurver, så du nemt kan sammenligne med pumpekurven ved installationen.

GPC-kurvegeneratoren kan fås i Grundfos Product Center 

Hvis du ikke har adgang til de nødvendige målinger, kan din brøndborer hjælpe dig.

Trin 1: Tjek pumpedataene, og generer den oprindelige pumpekurve fra GPC.

Trin 2: Mål flow (Q), afgangstryk (H), vandstand og effekt (P1) ved maksimal pumpehastighed (hvis du bruger en VFD) i følgende rækkefølge:

a. Med lukket ventil (statisk vandstand). Bemærk, at pumpen ikke må køre i mere end 30 sekunder ved nulflow. Vandstanden ved nulflow skal måles, uden at pumpen kører.

b. Mål og gentag med lidt flere punkter med forskelligt flow (brug ventilen til at skifte flow). Giv altid den nye, dynamiske vandstand en indsvingningstid. Jo flere punkter du indtaster, jo højere bliver nøjagtigheden.

c. Med ventilen helt åben (dynamisk vandstand).

Trin 3: Ud fra dataene genereres der en anden kurve til sammenligning med den oprindelige pumpekurve. Der genereres en PDF-rapport, som viser faldet i virkningsgrad og potentielle besparelser.

• Når man kigger på pumper på 5 til 10 år og derover, vil omkostningsbesparelserne ofte være af en størrelsesorden, som gør det umagen værd at trække pumpen og se, hvorfor virkningsgraden er faldet.

• Hvis det skyldes tilstopning eller tryktab på grund af lækage eller mekanisk svigt, kan en simpel reparation eller rengøring sikre en optimal virkningsgrad igen.

• Hvis pumpens alder og driftspunktets fald betyder, at ekstra omkostninger er uundgåelige, er det nødvendigt at investere i en erstatningspumpe. Tilbagebetalingstiden er ofte overraskende rimelig.

• Hvis du ikke ejer en Grundfos-pumpe i øjeblikket, kan du bruge Grundfos Pump Audit til at identificere energiforbrug og potentielle energibesparelser og få anbefalinger til, hvordan du opnår disse energibesparelser. 

Tal med din brøndborer eller din Grundfos-repræsentant, og få mere at vide om fordelene ved at sikre en høj pumpeeffektivitet.

Q = Flow
 
H = Tryk
 
(brug niveausensoren til at måle HSTATIC og HDYNAMIC )

HDIFFERENCE = HDYNAMIC* + HGUAGE + HFRICTION**

*:Uden flow er HDYNAMIC det samme som HSTATIC

**: Kunden beslutter, om HFRICTION skal beregnes

(HFRICTION er friktionstabet i rørene fra pumpen til trykmåleren. Brug "Udregning af friktionstab for rør" i GPC under "Værktøjer") 

 

Trinvis vejledning i beregning af fald i virkningsgrad

1. Find din nuværende SP-pumpe i Grundfos Product Center (product-selection.grundfos.com) ved at udfylde det fulde pumpenavn direkte i feltet "SØG":

 

2. Once you have your existing pump information on-screen, click ‘show advanced options’ , and then ‘other curves’ followed by ‘insert your own curve’ : 

 

3. Derefter vises følgende skærmbillede, og du skal angive målinger for Q, H og P1:

 

4. Når du har indtastet målinger for Q, H og P1 og klikket på "generer pdf", får du følgende rapport. Den stiplede linje viser fald i ydeevnen og det ændrede strømforbrug: 

 

Konklusion: Kurven viser, at strømforbruget er steget med 1 W for at opretholde et flow på 17 m3. Med et pumpebehov på 9 timer om dagen svarer det til 3.285 kWh over et år eller en 16 % stigning i energiforbruget.

Sådan foretager du et pumpevalg hvor som helst

Uanset om du er på kontoret, på en byggeplads eller ude hos kunden, skal det være nemt at vælge pumpe. Du kan få adgang til pumpeoplysningerne og de tekniske værktøjer, du skal bruge til enhver opgave, i Grundfos Product Center.

Se andre vandindtagsløsninger fra Grundfos

Vandindtag til husholdningsbrug 

Find den rigtige dykbare vandindtagsløsning til private husholdninger.

Soldrevne vandløsninger

Nu er der mulighed for effektive dykbare løsninger til både on- og off-grid-applikationer.