Artikel

Datavisualisering – Grundfos Utility Analytics

Grundfos Utility Analytics kombinerer og viser data fra alle moduler i interaktive, grafiske visualiseringer for at gøre det hurtigt og nemt for alle i organisationen at tolke resultaterne af den dataanalyse, der udføres af softwaren. Interaktive 3D-kort præsenterer vandindikatorer og KPI'er på en måde, der giver alle i organisationen overblik over de enkelte rørs tilstand og fysiske infrastruktur. Det viser også deres forbindelser til bygninger inden for byens forsyningsnet og forbrugsadfærd sammenlignet med demografiske data.

Øg datatilgængeligheden

Visualiseringerne gør dataene tilgængelige for alle i organisationen og kan dermed være med til at forbedre kommunikationen i hele organisationen. Visualiseringerne i Grundfos Utility Analytics kan tilpasses for at sikre effektiv kommunikation af de ønskede data med mulighed for enten at vise et samlet overblik eller zoome ind for at få vist specifikke detaljer.

Muliggør faktabaseret beslutningstagning

Softwaren kan uden problemer integreres i medarbejdernes arbejdsprocesser, hvilket gør den nem at bruge. Visualiseringerne i Grundfos Utility Analytics gør det således muligt at træffe faktabaserede beslutninger om driftsoptimering og planlægning af jeres vand- eller spildevandsnet.

Er I interesseret at bruge Grundfos Utility Analytics til at optimere drift og planlægning af vandforsyningen? Vores digitale team bestående af softwarespecialister og vandeksperter kan hjælpe jer med alt, lige fra at vurdere jeres behov til at lære jer, hvordan I bruger systemet.

Det første skridt mod mere datadrevne beslutninger er at kontakte os, hvilket I kan gøre lige her.

Innovativ software med højeste niveau af sikkerhed

Grundfos Utility Analytics er en af de mest omfattende asset management-løsninger til vand- og spildevandsnet og beskytter jeres data ved hjælp af avanceret datakryptering. Få mere at vide om de tekniske funktioner ved at klikke på en af kasserne nedenfor.