Teknisk manual

Spildevandsteknisk manual 1 - til små pumpestationer

Hvis du arbejder med pumpestationer til mindre anlæg til spildevandstransport, der bruger spildevandspumper med motorer fra 0,15 kW til 30 kW, vejleder denne manual dig i installation og drift af dykkede og tørtopstillede løsninger.

I manualen beskrives pumpesumpkonstruktion, korrekt forankring af rørsystemer og faktorer såsom lyd, støj, luftlængde, hvirveldannelse og vibrationer.

For oplysninger om større og mere komplekse anlæg, se 'Spildevandsteknisk manual 2' (pumper med motorer op til 520 kW).

Download manualen nu

Vores tekniske manual giver en forståelse for de mest kritiske aspekter af dit projekt. Udfylder du formularen nedenfor, sender vi dig en e-mail, som giver dig hurtig adgang til den nye viden.

Applikationer til drænvand, gråt og sort spildevand

Ud over traditionelle anlæg til spildevandsudledning er applikationer til drænvand, gråt og sort spildevand beskrevet separat for at sikre korrekt pumpevalg og
-installation.

Konstruer den perfekte pumpesump

Ved konstruktion af pumpesumpen drøfter vi, hvordan det korrekte design med banketter i vådbrønde og betonfundamenter i tørbrøndsinstallationer er med til at optimere driften.

Andre relaterede artikler og indsigter

Find relaterede artikler med forskning og indsigter fra Grundfos.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Berørte produkter

Find produkter fra Grundfos, der har relation til dette emne.