Teknisk manual

Få Spildevandsteknisk manual 2 - til store pumpestationer

Hvis du arbejder med spildevandspumpestationer og udledningsanlæg med spildevandspumper op til 520 kW, vejleder denne manual dig i installation og drift af dykkede og tøropstillede løsninger.

Manualen omhandler konstruktion af pumpesump, korrekt forankring af rørsystemer og faktorer som lyd, støj, luftindtag, hvirveldannelse og vibration samt vores anbefalinger.

For oplysninger om mindre anlæg, se 'Spildevandsteknisk manual 1' (pumper med motorer fra 0,15 kW til 30 kW).

Download manualen nu

Vores tekniske manual giver en forståelse for de mest kritiske aspekter af dit projekt. Udfylder du formularen nedenfor, sender vi dig en e-mail, som giver dig hurtig adgang til den nye viden.

Spildevands- og regnvandsapplikationer

Ud over traditionelle anlæg til spildevandsudledning behandles spildevands- og regnvandsanlæg separat for at sikre korrekt pumpevalg og -installation.

Korrekt konstruktion af pumpesump

Ved konstruktion af pumpesumpen drøfter vi, hvordan det korrekte design med banketter i vådbrønde og betonfundamenter i tørbrøndsinstallationer er med til at optimere driften.

Andre relaterede artikler og indsigter

Find relaterede artikler med forskning og indsigter fra Grundfos.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Berørte produkter

Find produkter fra Grundfos, der har relation til dette emne.