Grundfos iSOLUTIONS

Realtidsovervågning, fjernbetjening, fejlforudsigelse
og anlægsoptimering

Sådan kobler du op til fremtidens intelligente pumpeanlæg

Grundfos iSOLUTIONS er en anlægstankegang, hvor vi ikke nøjes med at se på enkeltkomponenter, men betragter dit pumpeanlæg som én samlet helhed.

iSOLUTIONS bygger på omfattende viden om og erfaring med vand, og kombinerer intelligente pumper, Cloud-forbindelser og digitale tjenester, så det passer præcis til anlægsbehovene i lige netop din forretning.

Samlet set giver en helhedsorienteret iSOLUTION-løsning dig mulighed for at realtidsovervåge, fjernstyre, fejlforudsige og anlægsoptimere. Det betyder, at ydelsen i dit samlede anlæg bliver så optimal som overhovedet muligt, og at du arbejder med data, du kan bruge til at træffe beslutninger om fremtiden.

Maksimér anlægsydelsen med værdifulde indsigter

Grundfos iSOLUTIONS er helhedsorienterede, intelligente løsninger, der kan anvendes med næsten ethvert overvågningssystem, så du får adgang til værdifulde, brugbare data, du kan træffe forretningsbeslutninger ud fra.

Se filmen og opdag, hvordan du med den rette løsning får hjælp til at forstå systemkrav og optimere ydelsen.

Eksempler på bedre anlægsydelse

Grundfos iSOLUTIONS dækker over applikationsspecifikke løsninger, der omdanner driftsdata til værdifulde indsigter, du kan anvende aktivt til at træffe de rette forretningsbeslutninger ud fra.

Se filmen og få eksempler på, hvordan Grundfos iSOLUTIONS kan forbedre din daglige arbejdsgang og maksimere anlægsydelsen.

Tilstandsovervågning

Tilstandsovervågning hjalp Danish Crown med at reducere OPEX med 30% og optimere produktionen. Se filmen, og bliv inspireret af gigantens erfaringer.

Grundfos iSOLUTIONS CLOUD til spildevandsnetværk

Få mere viden om, hvordan Cloud-løsningen kan optimere driften i dit spildevandsnetværk og hjælpe dig med at spare energi, arbejdstimer og vedligeholdelsesomkostninger.

Erhvervsbygninger

Der stilles store krav til energiforbrug i både nybyggeri og renovering af fx hoteller, hospitaler og etageejendomme. Ved at kombinere intelligente pumper med overvågning og Cloud-løsninger, sørger Grundfos iSOLUTIONS for, at kompleksiteten i anlægget reduceres uden at du går på kompromis med høj ydelse, komfort og energieffektivet.

Fjernvarme

Energieffektive pumpeløsninger bidrager til høj driftssikkerhed i forsyningen af fjernvarme til både industri, erhverv og den enkelte borger. En løsning er Grundfos iGRID, der minimerer fjernvarmetabet ved at inddele forsyningsområdet i lavtemperaturzoner med ensartet bygningsmasse.

Industrielle applikationer

Vandbehandling, køling, opvarmning, kedelanlæg, genanvendelse af procesvand? iSOLUTIONS hjælper dig med at mindske både nedetid, vedligeholdelse, kompleksitet og presset på anlægget, samtidigt med at livscyklusomkostningerne sænkes.

Industrielle processer

Uanset om du arbejder inden for fx føde- og drikkevarer, wash & clean, skibsfart, medicinalindustrien, automotive eller forarbejdning, er det vigtigt at undgå nedetid og tage så meget kompleksitet ud af processerne som muligt. iSOLUTIONS hjælper med begge dele.

Vandforsyning

Svingende efterspørgsel, overtryk, vandtab og høje driftsomkostninger er velkendte udfordringer for mange vandværker. Med Grundfos iSOLUTIONS kan du som vandværk reducere det gennemsnitlige tryk, minimere antallet af lækager, mindske vandtab og vedligeholdelsesomkostninger - og samtidig opnå energibesparelser.

Spildevand

Håndtering af spildevand er en vigtig proces, der kræver omhyggelighed. Med en iSOLUTIONS løsning i dit spildevandsnetværk opnår du bl.a. automatisk pumpedrift og selvrensende funktioner samtidig med, at du reducerer risikoen for overløb og svovlbrintegener.