Artikel

Intelligente pumper kan minimere risikoen for udkobling og frysning i aircondition- og køleanlæg

Din udfordring:

Velregulerede køleanlæg er afgørende for at opretholde et godt indeklima og lave driftsomkostninger. I den henseende er VPF-anlæg (Variable Primary Flow) en fantastisk god løsning. Men for at minimere risikoen for, at køleren udkobler og fryser, skal der opretholdes et minimumsflow gennem køleenheden, og anlægget skal have hurtig effektafgivelse. Dette kan opnås med et præcist styresystem, kompressorer med variabel kapacitet, pumper og ventilatorer og en velreguleret bypass-rørledning.

Vores løsning:

Ved at udskifte den traditionelle bypass-ventil med en Grundfos TPE3-pumpe kan du forenkle anlægget og samtidig opretholde et minimalt flow af køleenheden. Pumpen styres i konstant ΔP-drift og opretholder et konstant tryk - og dermed også flow - over køleenhedens vandfordamper uanset anlægsbelastningen.

Så snart flowet gennem køleenheden er over minimumsflowet, stopper TPE3-pumpen helt af sig selv. Denne tilgang sikrer, at ydelsen af de primære hastighedsregulerede pumper kan reduceres uafhængigt af køleenhedens minimumsflowbegrænsninger.

I gennemsnit kommer 30-40 % af energiforbruget i en erhvervsbygning fra HVAC-anlæg. Download vores rapport og lær, hvordan effektive kølevandsanlæg, såsom variable anlæg med primært flow, kan bidrage til lavere energiforbrug samt mindre forurening og CO2-udledning.

Den intelligente løsning: Variabelt flow

VPF med bypass-ventil

Effektivitet med kompleksitet som ekstra omkostning

VPF-kølevandsanlæg opnår deres imponerende virkningsgrad og ydelse ved at tilpasse køleydelsen til den aktuelle belastning. Men mindsker du flowet for meget og for hurtigt, er der risiko for at der dannes is i fordamperen. Løsningen er ofte at montere en bypass-ventil i hovedrørsledningen og føre overskydende flow tilbage til køleenheden, når kravene fra kølespolerne ikke er tilstrækkelige til at opfylde minimumsflowet. Resultatet er et anlæg, hvor kompressorer med variabel kapacitet, køletårnsventilatorer, pumper og bypass-rørledning kræver præcis styring for at alle komponenter kan fungere sammen.

VPF med bypass-pumpe

Den omkostningseffektive måde at opretholde et optimalt flow gennem køleenheden på

Grundfos' bypass-pumpeløsning med konstant temperaturstyring sikrer, at den primære pumpeydelse er fuldstændig uafhængig af køleenhedens minimum flowbegrænsninger. Det forhindrer overskydende flow i anlægget og holder driftsomkostningerne på et minimum. Desuden reduceres anlægskompleksiteten, da de eneste komponenter, der er nødvendige til denne løsning, er en TPE3-pumpe og en trykdifferenssensor.

Relateret træningsmateriale

Andre relaterede artikler og indsigter

Find relaterede artikler med forskning og indsigter fra Grundfos.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Berørte produkter

Find produkter fra Grundfos, der har relation til dette emne.