Artikel

Intelligente pumper til cirkulation af varmt brugsvand i større bygninger

Konstruktion af det optimale anlæg til cirkulation af varmt brugsvand

Din udfordring:

Når behovet er der, skal der leveres øjeblikkeligt varmt vand, så snart hanen åbnes. Den traditionelle løsning er at bruge en pumpe med konstant hastighed til at levere det nødvendige tryk i varmtvands- og cirkulationsledningen. Pumpen kører typisk med maksimal hastighed og reguleres normalt af en drosselventil. Dette medfører et højt energiforbrug og pumper, som ikke kan tilpasse sig ændringer i anlægget.

Vores løsning:

En mere effektiv løsning til cirkulation af varmt brugsvand er at bruge en temperaturstyret pumpe. Konstanttemperaturstyringen på TPE3 bevarer altid den ønskede vandtemperatur i hanerne og cirkulationsledningen. Hvis temperaturen stiger, ramper pumpen ned, og hvis temperaturen falder, øger pumpen sin ydelse. Det kan minimere behovet for strengreguleringsventiler, hvilket betyder, at overløb aldrig forekommer og at energibesparelserne øges markant.

På Viborg Hospital er det nødvendigt med en konstant forsyning af varmt vand for at opretholde den højeste hygiejnestandard. Se, hvordan hospitalet får varmt vand, så snart hanen åbnes, takket være Grundfos TPE3-cirkulationspumpe med konstant temperaturstyring.

Den intelligente løsning: En temperaturstyret pumpe

Pumpe med konstant hastighed

En pumpe med konstant hastighed sikrer varmt vand med det samme, men øger energiforbruget

For at sikre varmt vand, når behovet er der, kan der installeres en separat cirkulationsledning.

En pumpe med konstant hastighed anvendes traditionelt til kontinuerlig cirkulation af varmt vand.

Her yder pumpen et konstant og unødvendigt højt tryk, hvilket er grunden til, at der kræves en drosselventil. Det øger både investeringssomkostningerne og energiforbruget.

Temperaturstyret pumpe

En temperaturstyret pumpe sikrer, at ydelsen altid svarer til efterspørgslen

I stedet for at regulere flowet fra en pumpe med konstant hastighed kan du installere en temperaturstyret pumpe som fx MAGNA3 eller TPE3.

Pumpens konstante temperaturstyring sikrer, at den ønskede vandtemperatur altid opretholdes.

Hvis vandtemperaturen stiger, ramper pumpen ned, og hvis temperaturen falder, ramper pumpen op.

Trådløs teknologi og integrerede sensorer sikrer problemfri styring og løbende tilpasning af ydelsen i forhold til efterspørgsel. Det gør det muligt at reducere energiforbruget og spare udgifterne til drosselventiler.

Andre relaterede artikler og indsigter

Find relaterede artikler med forskning og indsigter fra Grundfos.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Berørte produkter

Find produkter fra Grundfos, der har relation til dette emne.