Tidligere webinar

Højeffektive varmepumper

Korrekt afbalancerede varmepumper kan spille en vigtig rolle ved at bidrage til at reducere CO2-udledningen og øge virkningsgraden, samtidig med at de giver mere omkostningseffektive former for opvarmning og køling.

Stigende elektrificering

Vi bestræber os på at begrænse vores påvirkning af planeten og forbruge mindre energi, så varmepumper vil spille en vigtig og fortsat rolle i minimeringen af energispild. Flere og flere lande og regioner skifter til elektricitetsdrevet opvarmning, køling og varmtvandsproduktion. Eksempelvis har EU forpligtet sig til at reducere CO2-sin udledning med 40 % inden 2030 og blive helt CO2-neutral inden 2050.

De fleste er opmærksomme på energibesparelsespotentialet i disse effektive varme- og køleløsninger, men færre ved, er hvilken rolle varmepumper kan spille i forbindelse med opfyldelsen af disse ambitioner.

Indregulering er nøglen til optimal ydelse

Sammenlignet med traditionelle kedler er varmepumper mere følsomme over for forkert indregulering af distributionssystemet. Det skyldes det højere flow, de kører på, og den direkte sammenhæng mellem varmepumpens temperatur og COP (Coefficient of Performance). For at kunne foretage en reel ændring skal systemet styres og administreres effektivt.

Klar, parat, indstil med GO Balance

Med disse krav i tankerne har vi hos Grundfos udviklet nogle værktøjer, der gør det nemt at skifte til og indregulere en varmepumpe. Den nye version af vores indregulerings-app, GO Balance, er også udviklet til at gøre det lettere at indregulere varmepumper.

En logisk trinvis proces

Installatører, der har erfaring med at bruge GO Balance, har rapporteret, at de indregulererede varmeanlæg på under en time – hvilket er en stor tidsbesparelse i forhold til den traditionelle indreguleringsproces. Appen fører installatøren gennem processen trin for trin, før den genererer en driftsrapport. Det er den hurtige og nemme måde for installatører at sikre korrekt indregulering, reducere energiforbruget og hjælpe husejere og virksomheder med at reducere omkostningerne.

Vil du gerne vide mere? Se optagelsen af vores seneste webinar om OEM-varmepumper.