Artikel

Enkelt trykforøger kontra zoneinddelte trykforøgeranlæg

Konstruktion af det optimale trykforøgeranlæg

Din udfordring:

For at sikre et konstant tryk står etagebyggeri og høje erhvervsbygninger over for to store udfordringer. For det første er fortrykket i hovedvandledningen sjældent højt nok til at dække efterspørgslen i hele bygningen. For det andet ændrer vandforbruget og efterspørgslen sig konstant. Typisk er der installeret rentvandsbeholdere for at have tilstrækkeligt med vand. Men det gør kun behovet for pumper endnu mere presserende, da vandet skal trykforøges for at nå frem til præcis de brugere, der efterspørger vandet.

Det betyder, at et trykforøgeranlæg ikke kun skal være pålideligt, men også have den intelligens, der skal til for at opretholde det rigtige tryk - uanset forbruget. Enkelte trykforøgeranlæg kan dog resultere i et uacceptabelt højt tryk i de nederste etager. Når det sker, har anlægget brug for dyre trykaflastningsventiler, der spilder energi for at kunne fjerne for højt tryk.

Vores løsning:

Valg af det rigtige trykforøgeranlæg afhænger af bygningens højde og belastningsprofilen. Men i de fleste tilfælde er et zoneinddelt anlæg, hvor en række trykforøgere betjener hver sin trykzone, den mest effektive løsning. Zoneinddelte trykforøgere sikrer, at der ikke tilføres mere tryk i anlægget end nødvendigt.

Det betyder, at din bygning har samme vandtryk på alle etager uden at spilde energi - selv ved svingende forbrug. En zoneinddeling betyder også ekstra driftssikkerhed på grund af flere pumper, og sikrer, at anlægget kan tilpasse sig varierende forbrug.

Reducér energiforbruget med 31,5%

Enkelt trykforøger vs zoneinddeling: En beregning

Hvor betydelig er egentlig fordelen ved at vælge et intelligent system? For at besvare spørgsmålet, har vi beregnet energiforbruget for to forskelligt konstruerede trykforøgeranlæg til et 20-etagers hospital.

Vi brugte Grundfos Product Center til at dimensionere trykforøgere til et hospital med 800 senge og et årligt vandforbrug på 300 m3 pr. seng. Det tilladte hanetryk er 2,5 til 4,0 bar og bygningens højde og højden på etagerne er henholdsvis 80 og 4 m.

Da 60 % af vandforbruget forekommer på de første etager, forbruger et enkelt trykforøgeranlæg 106,530 kWh årligt. Den zoneinddelte løsning bruger kun 72,937 kWh årligt - altså 31,5 % mindre.

Den intelligente løsning: Et zoneinddelt anlæg

Anlæg med en enkelt trykforøger

Den letteste måde at opnå et ensartet vandtryk i alle haner på alle etager er ved at producere for højt tryk - og derefter fjerne det igen.

Det medfører betydelige trykforskelle i anlægget, hvis kun et enkelt trykforøgeranlæg skal levere vand til hele bygningen.

Trykforøgeranlægget i kælderen har tilstrækkelig pumpeeffekt til at overvinde tryktabet i et anlæg med en løftehøjde, der skal nå helt op til øverste etage. Men det betyder også, at trykket i vandhanen på de nederste etager langt overstiger det acceptable niveau.

Det kræver at der installeres trykaflastningsventiler for at fjerne for højt tryk. Med andre ord skal du altså ikke kun investere i ekstra komponenter, men du skal også fjerne det tryk, du lige har brugt energi på at producere.

Zoneinddelt anlæg

Den intelligente måde at øge vandtrykket på er ved at producere det tryk, der er behov for på hver etage - hverken mere eller mindre.

Ved at opdele en høj bygning i trykforøgerzoner kan du definere det nødvendige flow og tryk i hver zone.

Dimensionering af hver trykforøger til at opfylde dine nøjagtige krav foretages derefter med en nem beregning i Grundfos Product Center.

Med hver trykforøger, der nu kun pumper med den påkrævede hastighed, er virkningen på energiforbruget tydelig: der spildes ikke energi på at reducere overtrykket, og pumperne yder præcist i forhold til belastningsprofilen i hver zone.

Vores trykforøgeranlæg tilpasser sig efter behovet og minimerer behovet for trykaflastningsventiler - og sikrer samtidig pålidelig og effektiv drift til enhver tid.

Andre relaterede artikler og indsigter

Find relaterede artikler med forskning og indsigter fra Grundfos.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Berørte produkter

Find produkter fra Grundfos, der har relation til dette emne.