Artikel

Nu er digitalisering af vandforsyning en realitet

Udfordringer som aldrende infrastruktur, trængsel i byerne, færre vandressourcer og begrænsede anlægsinvesteringer kræver, at vandforsyningerne bliver mere intelligente. Når man ser på tendenserne i andre brancher, og hvilke resultater der er opnået med den digitale omstilling, er vandforsyningsselskaberne også nødt til at omstille sig. Digitalisering er nøglen til bedre styring af vandforsynings- og spildevandsnet og reduktion af vandspild. 

Den digitale omstilling af vandforsyninger er faktisk allerede startet. Der stilles stadig flere teknologier til rådighed, og mange har deres egen analysesoftware. Digitalisering gør det nemmere at indsamle data, se tendenser og træffe bedre forretningsbeslutninger. Det handler ikke om selve teknologien – det handler om, hvordan teknologien bruges til at skabe nye indtægter og til at skabe værdi.

Denne rapport er en introduktion til, hvordan avancerede analyseløsninger som Grundfos Utility Analytics kan hjælpe vandforsyninger med at forbedre ydelsen og træffe bedre beslutninger.

 

Rapporten indeholder case-historier, der viser, hvordan andre forsyningsselskaber har draget fordel af disse analyseløsninger. De omfatter et vandforsyningsselskab i Georgia, USA, der sparede 1,3 millioner USD på sit årlige inspektionsbudget på 2 millioner USD, og et vandforsyningsselskab i Texas, der ønskede at reducere ledningsfejl og vandtab. Efter at have sammenlignet historiske data fra januar 2015 til oktober 2017 med indsigter genereret af softwaren opdagede selskabet, at hvis de havde erstattet den øverste 1 % af de ledninger, der blev prioriteret af softwaren, ville de have undgået 24 % af rørbrudene i denne periode.   

Download 

Hvis du vil downloade rapporten, skal du blot udfylde formularen nedenfor