Artikel

Brugen af data i spildevandshåndtering

Klimaforandringer og urbanisering belaster spildevandsnettet mere og mere. I takt med at befolkningen koncentreres i byområderne, tilsluttes flere husstande og virksomheder til spildevandsnettet, der ofte består af forældede pumper og rør og aldrig har været dimensioneret til så mange enheder.

Og klimaforandringerne afviger mere og mere fra de forventede forhold, som spildevandsnettet er baseret på. Vejret bliver mere uforudsigeligt og mere ekstremt – og samtidig stiger vandniveauet i havene og floderne med oversvømmelse på land til følge.

I øjeblikket påvirker disse tendenser visse områder mere end andre. Men tendensen er den samme overalt, og det vil kun blive værre med tiden og dermed belaste spildevandsnettene mere for hvert år, der går.

For at spildevandsnettet kan være pålideligt i en usikker fremtid, skal det være mere modstandsdygtigt og mere fleksibelt. I denne rapport går vi igennem den tredelte strategi for brugen data for at skalere spildevandsnet for langsigtet pålidelighed – med større omkostningseffektivitet som følge. 

Download

For at downloade hvidbogen skal du blot udfylde nedenstående formular.