VIGTIG SIKKERHEDSMEDDELELSE VEDR. BUNDVENTILER OP TIL 60 l/t (små)

UDSKIFT ALLE PE- OG PVDF-BUNDVENTILER, DER BRUGES MED OXIDERENDE KEMIKALIER

Denne sikkerhedsmeddelelse indeholder information om risikoen ved kemisk inkompatibilitet, når der bruges en Grundfos-bundventil til små doseringspumper på op til 60 l/t (med eller uden niveausensorer) med oxiderende kemikalier, som f.eks. pereddikesyre (PAA) og brintoverilte (H2O2).

På grund af mekanisk eller fysisk påvirkning, kemisk nedbrydning eller kemisk inkompatibilitet er der risiko for, at støbningen på vægten til bundventilen med tiden kan blive slidt ned, så kulstofstålet inde i bundventilen udsættes for kemikaliet.

I så fald kan der opstå en kemisk reaktion, der i sidste ende kan medføre, at doseringstanken lækker, eller at der endda sprøjter kemikalie ud. Niveauet og typen af fare afhænger i høj grad af, hvilket kemikalie der doseres.

 
Grundfos tilråder og anbefaler:

Når bundventiler anvendes sammen med oxiderende kemikalier, som f.eks. pereddikesyre (PAA) og brintoverilte (H2O2), skal følgende anvisninger følges:  

  • Alle PE- eller PVDF-støbte sorte kulstofvægte skal udskiftes med keramiske vægte og nyt filter 

  • Brug altid beskyttelsesudstyr ved udskiftning af kemikalietankene (beskyttelsesvisir eller -briller og handsker med lange ærmer) 

  • Sørg altid for, at der er installeret korrekt ventilation i kemikalietanken for at undgå trykopbygning i tanken  

  • Efterse bundventilen, hver gang tanken udskiftes 

  • Følg vejledningen på materialesikkerhedsdatabladet (M-SDS) for det kemikalie, du doserer. Kontakt leverandøren af kemikaliet for at få yderligere rådgivning.  

 

Løsning: 

Grundfos har udviklet to nye udskiftningssæt, herunder ny keramisk vægt og filter til erstatning af den nuværende støbte. Udskiftningssættene passer både til bundventil med og uden niveaukontakter: 

  • PE-modeller: PN 92700245 

  • PVDF-modeller: PN 92700239 

Disse udskiftningssæt kan bestilles gratis hos din lokale Grundfos-salgsafdeling.

 

Grundfos anbefaler på det kraftigste, at du som værdsat kunde:

  1. Kontakter din lokale forhandler eller Grundfos for at bestille det nødvendige udskiftningssæt. 

  1. Omhyggeligt holder øje med bundventiler med oxiderende kemikalier og straks stopper med at bruge dem, hvis der opstår tegn på oxidering (f.eks. bobler). 

 
Vi beklager de gener, dette måtte medføre, men sikkerhed, ansvar og driftssikkerhed har som altid topprioritet for os. 

Grundfos-bundventiler består af følgende komponenter: en slangetilslutning til fleksibelt rør, en kontraventil, et filter og en støbt sort kulstofvægt, eventuelt med to niveausensorer, et signalkabel og en plasthætte til indføring af det fleksible rør. Materialerne fås i to udgaver: PE og PVDF. Bundventilerne sælges separat, som sæt eller sammen med doseringspumper.