01-06-2015

Vigtig sikkerhedsadvarsel om Grundfos Conlift-pumper

Grundfos har udsendt en sikkerhedsadvarsel om en tidligere model af sine CONLIFT-pumper, der er produceret i eller før uge 47, 2007. Pumper fra denne periode kan udgøre en farlig brandrisiko under visse omstændigheder.

Grundfos har udsendt en sikkerhedsadvarsel om en tidligere model af sine CONLIFT-pumper, der er produceret i eller før uge 47, 2007. Pumper fra denne periode kan udgøre en farlig brandrisiko under visse omstændigheder.

Sikkerhed og produktpålidelighed er altid en topprioritet for os. Derfor udsender Grundfos denne sikkerhedsadvarsel vedrørende en række kompakte kondensatpumper, der anvendes i forskellige installationer.

CONLIFT er en serie professionelle, kompakte kondensatpumper, der installeres i både erhvervsejendomme og private hjem. Disse produkter anvendes, hvor kondens ikke kan afdrænes naturligt, eller når kilden til kondens er placeret under returløbsniveauet. Pumperne bruges typisk til at fjerne kondens fra kondenskedler, skorstene, airconditionanlæg, affugtere og køleskabe.

Grundfos er på baggrund af egne undersøgelser kommet frem til den konklusion, at under visse tekniske forhold, herunder brug af husholdningssikringer på over 10 A, kan motoren i CONLIFT-pumper, der blev produceret til og med uge 47/2007, blive overophedet, hvilket kan få pumpen til at bryde i brand.

Alle CONLIFT pumper, der er produceret i eller efter uge 48/2007, udgør ikke nogen brandfare, da deres design er væsentligt anderledes end den tidligere model.

Grundfos opfordrer på det kraftigste slutkunderne til at kontrollere, om de har en potentielt berørt CONLIFT-pumpe, og at de straks kontakter installatøren for at få pumpen udskiftet gratis, hvis den er berørt.

Slutkunder med spørgsmål kan kontakte den lokale Grundfos-forhandler eller installatør.

Korrigerende handlinger

1) Grundfos udskifter alle CONLIFT-pumper, der er produceret til og med uge 47/2007, med nye CONLIFT-pumper. Det er gratis for slutbrugeren, og Grundfos dækker alle dine udgifter i forbindelse med udskiftning af produktet (yderligere information nedenfor).

2) Brandfaren er ikke særlig stor, men kan ikke udelukkes. Hvis en slutbruger ønsker at undgå enhver risiko, indtil der er foretaget en udskiftning, skal pumpen derfor slukkes. Den tilsluttede anordning, f.eks. kondenskedel, airconditionanlæg, affugter eller køleskab, skal imidlertid også slukkes på grund af risikoen for vandlækage.

3) Grundfos informerer distributører, installatører og slutbrugere om, at CONLIFT-pumper fra den pågældende periode kan udgøre en brandrisiko, og at der skal træffes korrigerende handlinger.

4) Grundfos informerer desuden om sikkerhedsadvarslen på de relevante Grundfos-websteder og tilbyder yderligere hjælp og information både centralt og lokalt.

Bemærk – denne advarsel gælder ikke modellerne CONLIFT1(LS), CONLIFT1, CONLIFT2 eller CONLIFT2 pH+.

Vi beklager de gener, dette måtte medføre, men sikkerhed og driftssikkerhed har som altid topprioritet for Grundfos.

Det berørte CONLIFT-produkter ser ud som pumpen på billedet.